Kardinál Duka ocenil pedagogy

Trojici pedagogů ocenil na svátek sv. Ludmily, babičky a vychovatelky hlavního zemského patrona sv. Václava, kardinál Dominik Duka. Stalo se tak během bohoslužby v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě. Jejím hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, zpěvem ji doprovodila Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme portréty oceněných.

16921-flucie-hornikova-cav
Foto: Lucie Horníková, Člověk a Víra

Mgr. Helena Hůlová se narodila r. 1951 v Praze. Po maturitách na Střední všeobecně vzdělávací škole a Střední pedagogické škole vystudovala Filozofickou fakultu UK – obory čeština a pedagogika. Pracovala v Hudební redakci Československého rozhlasu. Od narození dcery byla v domácnosti a studovala francouzštinu v pražském Francouzském institutu.

V r. 1991 nastoupila jako učitelka francouzštiny a angličtiny na základní škole, kde ji Kamila Müllerová přizvala ke spolupráci na založení Křesťanského gymnázia. Zde vyučuje češtinu a francouzštinu od r. 1993, prvních sedm let byla zástupkyní ředitelky, do roku 2016 i výchovnou poradkyní. Po rozšíření kvalifikace pracovala od r. 2004 do letošního roku jako metodička prevence rizikového chování. 4 roky se navíc jako školní asistentka věnuje žákům ohroženým školním neúspěchem. Každoročně si prohlubuje znalosti v oborech svého působení na mnoha přednáškách a seminářích. Ráda se věnuje hudbě, výtvarnému umění, turistice i rodině, především vnoučatům. S rodinou jsou aktivními farníky v Mníšku pod Brdy.

Sestra Marie Mráčková, alias Mary, se narodila r. 1972 ve Vimperku. Vyrůstala se sourozenci v křesťanské rodině. Po vyučení se setkala se salesiánskou spiritualitou a v r. 1991 začala u sester salesiánek svou řeholní formaci a o jedenáct let později složila věčné sliby. Působila jako vychovatelka v Církevním dívčím internátě v Hradci Králové, poté měla na starosti středisko volného času v Plzni a od roku 2006 naplňovala své poslání v Církevní mateřské škole Laura jako učitelka a od r. 2009 jako ředitelka.

Mary byla radostná a plná života, dokázala vnímat jeho humornou stránku a zároveň s praktickým smyslem pro realitu řešit nejrůznější situace a poutavě předávat svědectví o blízkosti Boha. Koncem února onemocněla koronavirem a 9. března 2021 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zemřela. Ve své žádosti o složení věčných slibů kdysi napsala: „Během těchto let jsem pochopila, že štěstí nespočívá ve vlastnění věcí, lidí, situací, jistot, ale v tom, že patřím Kristu.“ Věříme, že její touha být s Kristem se odchodem do Jeho náruče nyní naplnila.

Adolf Špaček se narodil v roce 1954 v Českých Budějovicích, kde prožil svá školní a studentská léta. Studoval na tamním gymnáziu a Pedagogické fakultě. Vystudoval učitelství pro předměty matematika a práce v dílnách. Po absolvování základní vojenské služby se přestěhoval do Prahy, kde se oženil a založil rodinu. Dnes má již tři dospělé děti.

V Praze působil jako učitel na středních odborných učilištích (postupně vystřídal tři) až do roku 1990, kdy se zapojil do zakládání církevní základní školy sester voršilek, dnes s názvem Základní škola sv. Voršily v Praze. Nejprve zde působil v pozici ředitele školy, později ve funkci zástupce ředitele, kterou zastává dodnes. Svoji práci v církevní škole bere jako radostnou službu.

Slavnostní den vyvrcholil v katedrále

Slavnostní den vyvrcholil ve svatovítské katedrále Oratoriem sv. Ludmila od Antonína Dvořáka, který odvysílala Česká televize. Zájemci si jej na jejích stránkách budou moci poslechnout do 16. října. Odkaz

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/14365068264-antonin-dvorak-svata-ludmila/22154215037