Kardinál Duka požehnal broumovským chrámům

Trojici zachráněných a čerstvě opravených broumovských chrámů požehnal v sobotu 5. června kardinál Dominik Duka. Barokní skvosty ve Vernéřovicích, Ruprechticích a Broumově navštívil ve společnosti královéhradeckého biskupa Jana Vokála a benediktinského arciopata P. Prokopa Siostrzonka.

Broum1

„Velké poděkování za obnovu broumovských chrámů patří nynějšímu děkanovi P. Martinu Lanžimu, který procestoval světové metropole, jako např. New York, aby zde získal podporu pro tyto aktivity. Mimořádnou zásluhu mají ale i naši přední historici umění, jako prof. Jan Royt, prof. Pavel Preiss či zesnulý prof. Mojmír Horyna,“ říká kardinál Dominik Duka. Neopomněl přitom zdůraznit ani podíl zdejšího dlouholetého duchovního správce P. Norberta Josefa Zemana (+2013), který stál na samém počátku rekonstrukce architektonických památek Broumovska, či manželů Václava a Livie Klausových, jejichž návštěva regionu opravě kostelů výrazně napomohla.

Ojedinělý kulturní fenomén

Kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích začal roku 1719 z pověření proslulého benediktinského opata Otmara Daniela Zinkeho stavět Kryštof Dientzenhofer. Jeho syn Kylián Ignác pak na Zinkeho žádost vytvořil plány pro kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích. Chrám byl pak podle těchto plánů ve dvacátých letech 18. století postaven.  

„Oba tyto kostely jsou opraveny z grantu IROP v celkové výši 32 milionů korun, přičemž nejrozsáhlejší práce proběhly na kostele sv. Jakuba v Ruprechticích v celkové částce 22 milionů. Na kostele sv. Michaela archanděla se odvedly práce za 8 milionů korun. Zbylé výdaje jsou za administraci projektu, nákupy služeb či pořízení vybavení,“ vysvětluje broumovský děkan P. Martin Lanži.

Poslední z trojice chrámů, jež kardinál Dominik Duka v sobotu navštívil, je děkanský kostel sv. Petra a Pavla v samotném srdci broumovské farnosti. „Na děkanském kostele probíhá kontinuálně několik oprav už mnoho let. Nejmarkantnější je kompletní výměna střešní krytiny, která se uskutečnila v letech 2012–2020 a stála bezmála 8 milionů korun. Další opravy v součtu za 3,5 milionu korun se provedly na varhanách, elektroinstalaci a mobiliáři,“ uzavírá P. Martin Lanži.   

Ojedinělá skupina kostelů, která na Broumovsku vznikla v první polovině 18.století, a kromě výše zmíněné trojici chrámů k ní patří ještě dalších devět svatyní, je v České republice ojedinělý kulturní fenomén. Více o jednotlivých broumovských kostelích zde.

Jiří Prinz