Kardinál Duka požehnal obnovenému Svatoprokopskému poutnímu areálu na Sázavě

V neděli 20. června požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka obnovený kostel a celý poutní Svatoprokopský areál na Sázavě. Po více než dva roky trvající generální opravě se tak návštěvníkům a poutníkům znovu otevírá možnost prohlédnout si tuto významnou duchovně-kulturní památku Benešovska.

E-klaster-v-lesich2x

Projekt, který se týkal části kláštera vlastněné Římskokatolickou farností Sázava, byl financován z fondů EU – IROP a jeho rozpočet činil přibližně 120 mil. Kč. Již nyní je zde o víkendech otevřeno poutní a informační centrum s prodejem suvenýrů a zajišťujeme komentované prohlídky kostela.

Zdejší klášter je místem opravdu výjimečným, kde se setkávají duchovní i kulturní kořeny našeho národa. Právě v tomto klášteře se nejdelší dobu (až do konce 11. století) zachovala staroslověnština, dědictví Velké Moravy a svatých Cyrila a Metoděje.

Historie stará tisíc let

Historie kláštera začíná přibližně před tisíci lety, kdy se do lesů kolem řeky Sázavy uchýlil do samoty a osobního hledání Boha muž, kterého dnes známe pod jménem sv. Prokop. Kolem roku 1032 zde potom s knížetem Oldřichem zakládá třetí nejstarší mužský klášter na našem území a stává se jeho prvním opatem. Svatý Prokop byl později prvním Čechem oficiálně kanonizovaným neboli prohlášeným za svatého papežem, a to už v roce 1204. Jeho význam ukazuje například to, že socha tohoto národního patrona stojí například v Praze na Karlově mostě či na Václavském náměstí po boku věčného knížete země České, svatého Václava. Prokopovi je zasvěceno velké množství kostelů a kaplí Čech i Moravy, je po něm také pojmenované Prokopské údolí v Praze a křestní jméno Prokop se stále objevuje i v matrikách. Asi nejznámější je motiv svatého Prokopa s čertem zapřaženým do pluhu, což ukazuje, že světec je i dnes dobrým pomocníkem v boji se zlem.

Vraťme se ale k Sázavskému klášteru. Po staletí sem proudili poutníci, aby si u světce vyprosili pomoc a na jeho přímluvu se dály zázraky v dobách dávno minulých i poměrně nedávných.

A na co se mohou návštěvníci těšit? V kryptě kostela je nová podlaha, upraven umělecký designový lustr se staroslověnským nápisem. U vstupu do kostela je nová umělecká mříž, také se staroslověnským textem. Již nyní stávající prohlídkový okruh v Sázavském klášteře doplňuje farností provozovaný tzv. malý okruh (gotické torzo, kostela a krypta). Nyní je tento okruh do konce školního roku otevřen o víkendech. Od začátku prázdnin denně s výjimkou pondělí. Monumentální gotické torzo z červeného pískovce s dominantní věží nám ukáže velkolepé plány gotické přestavby kostela sv. Prokopa. Nově budou zpřístupněny prostory na úrovni varhan a kůru, kde se dokončuje nová expozice „Český světec svatý Prokop,“ zpřístupněna bude od srpna 2021.

Kláštery byly odedávna místy ticha, rozjímání a hledání. Tento aspekt je možná ještě důležitější pro dnešního člověka, často přesyceného hlukem, množstvím informací a podnětů nejrůznějšího druhu. Proto je vedle historických a uměleckých krás Sázava i dnes místem, kde může každý člověk načerpat především duchovně. Na Sázavě se těšíme na všechny poutníky i návštěvníky.

P. Radim Cigánek, farář