Kardinál Duka vítá nového pražského arcibiskupa

V sobotu 2. července se ujímá úřadu pražského arcibiskupa Mons. Jan Graubner, emeritní arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Přinášíme uvítací pozdrav jeho předchůdce na svatovojtěšském stolci kardinála Dominika Duky.

Dukapise

Vítám nového arcibiskupa pražského a primase českého Mons. Jana Graubnera, emeritního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Jsem upřímně rád, že se stal mým nástupcem na svatovojtěšském stolci právě on. Je to důkaz generační kontinuity: já jako jeden z nejmladších příslušníků tzv. generace umlčených (narozeni 1925-1945), předávám úřad jednomu z prvních členů generace narozené v letech 1945-1965.

Arcibiskup Jan Graubner je mužem, který poznal padesátá léta jako žák základní školy v kontextu své perzekvované rodiny. Ví dobře, co to byla komunistická diktatura, ví, co to byl státní souhlas a ví také o kolaboraci části kléru s komunistickým režimem. Nestal se biskupem pro svou vysokou postavu, ale především proto, že byl velmi úspěšným pastoralistou. Patří ke generaci biskupů z Hnutí Focolare, která spolu s některými řeholemi vytvářela pro diecéze určitou organizační strukturu v době pronásledování církve.

Praha, do které vstupuje, je odlišná od Prahy, do níž kdysi přišel náš předchůdce kardinál František Tomášek. Dnes je zde velice silné moravské jádro, o čemž svědčí například i fotografie z nedávného prvního svatého přijímání v nejmladším pražském kostele na Barrandově, kde jsou zachycena děvčátka v moravských krojích. Během třiceti let svobody se tu vytvořila i velmi silná slovenská generace, která využívá nejen jedinečné farnosti u sv. Jindřicha, ale přirozeně se integrovala do farností ve svém bydlišti; tyto dvě skupiny nových Pražanů budou svému novému arcibiskupovi opravdu rozumět.

Moravská spiritualita není dítětem prosťačků, jak si v pražských kruzích někteří myslí. Vzpomeňte na Brno Gregora Mendela a uvědomte si, jakými vzdělanci byli opati augustiniánského opatství. Vzpomeňte na Rajhrad, na Olomouc, na její fakultu, z níž vzešly takové osobnosti, jako např. orientalista Alois Musil.

Nový arcibiskup vstupuje do domu, kde působily takové osobnosti, jako kardinál Schwarzenberg, který v 19. století prosadil proti celému sboru českých biskupů, aby se v Karlíně vystavěl kostel zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi. Odůvodnil to tím, že východní část Prahy budují Moravané, a tak budou mít svůj domov.

Vítám Moravana, který má také české kořeny. Členové z jeho rodiny patří nejen mezi mé přátele, ale náleží také k významným osobnostem českého kulturního světa.

Milý otče arcibiskupe, vítejte!

Dominik kardinál Duka