Kardinál Duka: Vítám nového nuncia!

Nový apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Juda Tadeáš Okolo přiletí do Prahy v pátek 1. července. Přinášíme uvítací pozdrav kardinála Dominika Duky.

Okolonovy

Zítra uvítáme na letišti Václava Havla nového nuncia Svatého stolce v České republice Mons. Judu Tadeáše Okola. Arcibiskup Okolo se tak vrací do země, kde už v letech 2002-2006 působil. Bylo to v důležité době, kdy se projednávala dohoda mezi Českou republikou a Svatým stolcem a je tedy dobře obeznámen jak s problematikou naší církve, tak i se vztahy mezi Českou republiku a Vatikánem.

Vítám ho rád, v poslední den svého působení v úřadu, jako ordinář místa, kde bude nový pan nuncius působit. Jsem rád, že mohu uvítat muže, který ve službách Svatého stolce usiluje o porozumění mezi lidmi, i o jejich pochopení, o čemž svědčí jeho znalost českého jazyka, i znalost dalších pěti světových jazyků. Je to tedy muž navýsost připravený. Jeho působení v řadě zemí světa, mj. na Srí Lance, Haiti, Antilách, ve Švýcarsku, Austrálii či Irsku, odkud k nám přichází, je zárukou toho, že vztahy mezi naší společností a církví bude pozitivně rozvíjet. Je rovněž dobře vybaven k ekumenickému dialogu, který musí pokračovat, aby křesťanství v naší zemi – jejíž identitu vytváří – bylo zastoupeno adekvátně našemu historickému vývoji. To nám připomíná i název letiště, na němž přistane-Václava Havla-vlastního autora preambule Ústavy ČR. V ní mj. stojí: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, … věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým…, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství…přijímáme tuto Ústavu České republiky.“

Vážený pane nuncie, vítejte!

Dominik kardinál Duka