Aktualizovaný program svatoludmilských oslav

Přinášíme podrobný program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. Plakát Národní svatoludmilské pouti najdete zde.

Ludma-1

Čtvrtek 16. září

Program oslav 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Během bohoslužby bude k uctění vystavena lebka mučednice. Liturgii, kterou bude možné v přímém přenosu sledovat na TV NOE, svým zpěvem doprovodí Schola Gregoriana Pragensis.

 • Vzhledem k preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v bazilice nasazenu ochranu dýchacích cest.
 • Přístup k bazilice je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel.
 • V případě zaplnění baziliky sv. Jiří bude před bazilikou k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Téhož dne se pak od 20.15 uskuteční ve svatovítské katedrále Oratorium sv. Ludmily od Antonína Dvořáka. Tento koncert je již vyprodán, je možné ho však sledovat od 20:15 v přímém přenosu na ČT Art. Více informací na: www.dvorakovapraha.cz.

Tento den – ve čtvrtek 16. září – se na pražském arcibiskupství veřejnost také seznámí s pravděpodobnou fyzickou podobou kněžny sv. Ludmily, jak se jí pokusil rekonstruovat mezinárodní tým odborníků z České republiky a Brazílie pod vedením celosvětově uznávaného specialisty na rekonstrukci obličeje Cícero Moraese.

Pátek 17. září

V pátek 17. září mohou diváci TV NOE v přímém přenosu od 17.30 zhlédnout příjezd relikvie sv. Ludmily na Tetín. V 17:45 v kostele sv. Ludmily bude světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer za účasti biskupů předsedat svatoludmilským nešporám. Na konci nešpor vystoupí se společným prohlášením o česko-rakouském smíření olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner a vídeňský arcibiskup, papežský legát Christoph kardinál Schönborn.

Informace pro poutníky

•         Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách města Tetín: https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/.

•         Vzhledem k preventivním opatřením proti nákaze virem je třeba mít v kostelech nasazenu ochranu dýchacích cest.

•         V případě zaplnění kostela sv. Ludmily bude před kostelem k dispozici velkoplošná obrazovka a ozvučení.

Od 20.00 začíná na berounském náměstí koncert Má vlast od Bedřicha Smetany.

Sobota 18. září

Letošní svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září v 11.00, kdy se v Tetíně uskuteční slavnostní mše svatá, hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák ze Skalky u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. Ten ke své účasti v Tetíně pro pražské arcibiskupství uvedl: „Jsem šťastný, že oslavím výročí sv. Ludmily, a to hned ze tří důvodů,“ říká český rodák kardinál Christoph Schönborn, a dodává: „Ludmila je branou do křesťanství pro naši vlast. Stojí na prahu nové éry, ve které se křesťanská víra stala formující silou ve společnosti. Evropa dodnes stále nese tento základ hodnot. Nesmíme ho ztratit.“ Podle vídeňského arcibiskupa ukazuje dále Ludmila sílu žen v měnící se společnosti. „Je příznačné, že na počátku křesťanské éry v Čechách a na Moravě byla žena. Skutečnost, že se stala obětí násilí, je připomínkou naší doby, ve které tolik žen trpí násilím.“ A konečně, upozorňuje kardinál Schönborn: „Svatá Ludmila je babička svatého Václava. Vychovala největšího vládce Čech. Prarodiče jsou dodnes často nositeli tradic a prostředníky víry v dalších generacích.“

Poutní bohoslužbu doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod vedením mistra plk. Jana Zástěry. Bohoslužbu je možné sledovat v přímém přenosu na ČT2.

Informace pro poutníky

•         Informace ohledně parkování, hromadné dopravě, přístupu a pohybu poutníků je možné získat na oficiální stránkách obce Tetín: https://www.tetin.cz/obec/narodni-svatoludmilska-pout-2021/.

Oslavy pokračují i na podzim

Oslavy přemyslovské kněžny budou pokračovat i po výročí její mučednické smrti. Výstavu „Svatá Ludmila – kněžna lidu milá“ si bude moci veřejnost prohlédnout v Pálffyho paláci na Malé Straně od 15. října do 28. února příštího roku denně-mimo pondělí-od 9.00-18.00.  

Jiří Prinz

PROGRAM NÁRODNÍCH OSLAV TETÍN, BEROUN:            

17. 9. 2021 – pátek Tetín, Beroun

 • 17.45 příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín + Modlitba za vlast
 • 18.00 Svatoludmilské nešpory (60 min.) – kostel sv. Ludmily na Tetíně
 • 19.00 občerstvení pro vzácné hosty – Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně
 • 19.30 přijetí delegace s papežským legátem na radnici v Berouně
 • 20.00 Open air koncert

Má vlast – Husovo nám., Beroun (Český symfonický orchestr pod taktovkou Jana Talicha)

18. 9. 2021 – sobota Tetín

 • 11.00 – 13.00 Národní svatoludmilská poutní mše sv. na louce u fotbalového hřiště na Tetíně
 • 14.00 – 20. 00 kulturní program centrum obce a trhy
 • 19.30 – 22. 00 večerní koncerty – Tetin louka

Podrobný sobotní  kulturní program centrum obce:

Pódium u kostela sv. Jana Nepomuckého

 • 14.00  – 15.00 koncert  Jiří Pavlica & Hradišťan
 • 15.30 – 16.30 Divadlo KA2

Legenda o Sv. Ludmile a Sv. Václavu. Loutkové vyprávění o tom, jak to bylo se svatou Ludmilou a kdo byl svatý Václav. Vypráví herečky Kateřina Tichá a Kateřina Tschornová.

 • 17.00 – 17.30 prezentace Cyrilometodějská stezka

Informace o propojení Svatoludmilské stezky se stezkou Cyrilometodějskou (CMS). Trasa povede napříč republikou, z Vranova u Brna na Levý Hradec a vyznačení bude probíhat již v letošním roce.

 • 19.00 – 20.00 Angel-y

Klaunsko-mimické představení. Dialog dvou Angel-ek je sledem půvabně groteskních scén, v nichž herečka Vanda Hybnerová a tanečnice Lucia Kašiarová uplatňují svou pohybovou vynalézavost, osobní půvab i vtip.

Komunitní centrum sv. Ludmily

 • 13.30 – 14.30 vyhlášení celosvětového srazu Ludmil a Bořivojů

Moderuje Ladislav Pecka – zastupitel obce Tetín, jeskyňář, průvodce po tetínských kostelech

 • 15.30 – 16.15 prezentace projektu Via Ludmila

Cílem projektu je putování nejen po stopách sv. Ludmily, ale také po stopách Ludmiliných potomků rozesetých po mnoha regionech České republiky i po mnoha evropských a dokonce i mimoevropských zemích. Zúčastní se autor projektu Jan Drocár, který se dlouhodobě věnuje sestavování rodokmenů a nashromáždil mnoho poznatků o rodinách, v jejichž žilách koluje krev sv. Ludmily.

 • 16.30 – 18.00 CO BY TOMU ŘEKLA SV. LUDMILA?

Pokus o intepretaci aktuálních nadějí a bolestí církve a světa očima středověké světice. Panelová diskuze dámského tria vynikajících křesťanských osobností a erudovaného historika

teologa.

 • Kristina Koldinská, profesorka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, členka evropské sítě právních expertů v oblasti rovnosti pohlaví, volnosti pohybu a koordinace sociálního zabezpečení, členka Sant´Egidio
 • Mireia Ryšková,  docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, podílela se na vybudování a vedení Jaboku – Vyšší odborné sociálně pedagogické a teologické školy
 • Francesca Šimuniová,představená česko-německé komunity benediktinek v Mnichově a Praze
 • Tomáš Petráček, kněz, teolog a církevní historik, profesor Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Kostel sv. Kateřiny

 • místo klidu, smíření a odpuštění

Kostel sv. Ludmily

 • 14.00 – 18.00 vystavení lebky sv. Ludmily
 • 18.00 Řeckokatolické zpěvy
 • 18.40 požehnání, odvoz lebky sv. Ludmily

Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • Výstava Eliášův oheň  

Společná výstava malíře Jakuba Špaňhela a sochaře, řezbáře a grafika Jiřího Kobra.

19. 9. 2021 – neděle Tetín

 • 11.15 – 12.00 – mše – kostel sv. Ludmily
 • 12:00 – 17:00 – Tetínský trh (CENTRUM)
 • 12.00 – 20.00  – Kulturní program centrum obce a trhy (programem vás provede bývalá moderátorka Snídaně s Novou paní Ema Klementová)
 • 12:00 – 13:00 – Berounská kapela Bonbon -pěvecký sbor s hudebním  doprovodem, písničky Karla Hašlera, lidové a trampské písně. 

13:30 – 14:00 – Dopamin

 • 14:30 – 15:00 – Hound dogs (rock and roll)  
 • 15:30 – 16:30 – Pohodáři (country)
 • 17:00 – 18:00 – Marta Tauberová a pan Jonáš (Swing a Blues)
 • 18:00-19:30 – Přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. (KOMUNITNÍ CENTRUM) – Český kras a jeho tajemství
 • 14.30 – 17. 00  –   vymetání půdy, malování Marie Smetanová