Kněžská svěcení

V pražské arcidiecézi přijme v sobotu 17. června kněžské svěcení čtveřice jáhnů: Michal Hladík, Matěj Jirsa, Dominik Frič a Jakub Žákavec. Stane se tak v 10.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Světitelem bude pražský arcibiskup Jan Graubner.

Katedralanovy

Převlékání kněží a jáhnů k liturgii bude od 9.00 do 9.45 hod. v Sále kard. Berana Arcibiskupského paláce. S sebou si přinesou albu a bílou štolu. Biskupové, členové kapitul, vyšší řeholní představení, biskupští a okrskoví vikáři se budou převlékat ve foyer před kaplí v prvním patře Arcibiskupského paláce.

K asistenci srdečně zveme všechny ochotné ministranty. Kdo z ministrantů se chce něco přiučit v „ministrantském řemesle“ a aktivně se zapojit do asistence, ať se nahlásí na tel. 737 215 326 nebo na e-mailu matl@apha.cz a dostaví se k nutnému nácviku v katedrále nejpozději v 8.00 hod. Všichni ministranti jsou vítáni.

Parkování pro klérus, ministranty a rodiny svěcenců je zajištěno na Hradčanském náměstí. Dbejte, prosíme, pokynu pořadatelů.

Po skončení liturgie kněžského svěcení jsou všichni kněží, jáhni, ministranti a rodinní příslušníci svěcenců srdečně zváni panem arcibiskupem k přátelskému setkání, spojenému s pohoštěním, v zahradě Arcibiskupského paláce.

Prosíme všechny o modlitby za nové kněze i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.

Primiční mše svaté

Primiční mši svatou bude Matěj Jirsa sloužit v barrandovském chrámu Krista Spasitele 18. června od 18.30. Tentýž den od 15.30 bude primici sloužit v kostele sv. Jakuba Staršího v pražských Stodůlkách i Dominik Frič. O týden později, v sobotu 24. června bude primiční mši svatou celebrovat od 15.00 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči Michal Hladík. „Primici budu mít 18. června v 18.00 v pražském kostele Panny Marie Sněžné u mé adoptivní rodiny Františkánů, 20. června od 6.15 v kostel svatého Ignáce u mých duchovní vůdců Jezuitů a 25.června v 10.00 v kostele svatého Mikuláše, v Kdyni, mém rodném městečku,“ vypočítává poslední ze čtveřice jáhnů – Jakub Žákavec.

Stručné představení svěcenců

Dominik Frič se narodil na Praze 13 na Velké Ohradě, do semináře nastoupil ihned po maturitě. V rámci studia teologie strávil tři roky v Římě

Matěj Jirsa se narodil v Písku a vyrostl na Barrandově. Přípravu na kněžství začal hned po maturitě, v rámci studií absolvoval také rok v Irsku

Michal Hladík pochází z Tuchlovic u Kladna. Do semináře šel po studiích na České zemědělské univerzitě. V rámci teologie strávil rok v Irsku

Jakub Žákavec se už při studiu začal zapojovat do sociálních služeb. Je dlouholetým členem prezídia Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Ještě před kněžským svěcením vystudoval obory etika, psychologie a sociologie na KTF Univerzity Karlovy. Je úspěšným absolventem manažerského programu na ESMA Barcelona a doktorandského studia na LIGS.

Mgr. Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář, Jiří Prinz