Kněžské svěcení v arcidiecézi

Jediné kněžské svěcení se letos uskuteční v pražské arcidiecézi. Jáhen Václav Šustr přijme kněžské svěcení ve svatovítské katedrále z rukou kardinála Dominik Duky v sobotu 19.6. v 10.00. Primici bude mít novokněz v neděli 20. 6. ve 14.00 v kostele sv. Václava na Smíchově.

Praha-dejvice-arcibiskupsky-seminar-2
Budova v Praze – Dejvicích v níž sídlí arcibiskupský kněžský seminář

Václav Šustr se narodil 9. srpna 1993 v Praze. Navštěvoval mateřskou a základní školu svaté Voršily, poté Gymnázium nad Kavalírkou a následně Gymnázium prof. Jana Patočky, kde v roce 2013 maturoval. Hned po maturitě nastoupil na rok do Teologického konviktu v Olomouci. Další tři roky pobýval v Arcibiskupském semináři v Praze a studoval filosofii a teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2017-2020 pokračoval ve studiích teologie na Papežské lateránské univerzitě a seminární formaci získával v Papežské koleji Nepomucenum. Ke kněžství se připravoval za farnost Praha-Smíchov. Jáhenské svěcení přijal v září 2020 v Praze z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého. Jáhenskou službu vykonával v Kralupech nad Vltavou.

Do letošních kněžských svěcení výrazně zasáhla pandemie covid-19. Několik kandidátů kněžství odešlo pomáhat do zdravotnických zařízení a nestihlo pak splnit všechny úkony potřebné ke svěcení.

Aktuálně probíhají pohovory se třemi novými uchazeči o vstup do kněžského semináře.

(apha)