Kněžskému dni dominovala ekonomická témata

Kněžský den se uskutečnil ve čtvrtek 2. září na pražském arcibiskupství. Jeho hlavním tématem byla ekonomika.

Standa
Foto: Stanislav Zeman

Ing. Petr Beneš z ekonomické rady arcidiecéze, advokáti Mgr. Dominika Veselá a JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., výkonný ředitel pražského arcibiskupství Mgr. Antonín Juriga spolu s ředitelkou Sekce pro strategii, dotace a marketing Ing. Lindou Dolečkovou seznámili kněze s dalšími kroky, které mají vést k takovému modelu správy majetku, který zajistí farnostem základní mandatorní výdaje. Zdůraznili, že současná situace, kdy majetek spravuje přímo arcibiskupství (cca. 43%) a farnosti s kapitulami (57%)je rizikový a celkově nevhodný. Proto se postupně vytváří nová struktura, která využije známých a v minulosti církví hojně užívaných nadací a také veřejně prospěšného svěřenského fondu – entitou, kterou církev zná v anglosaském světě. Takto nastavovaná správa majetku, která je průkopnická, bude využívána postupně a jen pro takové projekty, pro které je vhodná. Přítomní vysvětlili, že svěřenské fondy se využívají především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku.

Kardinál Dominik Duka přítomné ujistil, že veškeré ekonomické kroky arcibiskupství se uskutečňují s vědomím příslušných římských úřadů. Podle generálního vikáře pražského arcibiskupství Mons. Jana Balíka, jenž kněžský den moderoval, je třeba myslet na to, že kněží mají za úkol především pastoraci. I to je důvodem, proč je správa majetku nastavována tak, aby byla oddělena od pastorace, ale zároveň se zvýšila bezpečnost podnikání církve a vznikla struktura jasného a profesionálního řízení s vymezenou osobní odpovědností.

(apha)