Kolínský gotický skvost ozdobí unikátní varhany

Jedinečné varhany pro gotický chrám sv. Bartoloměje v Kolíně vznikají nyní v dílnách Dlabal – Mettler a Kánský -Brachtl. V gotickém kostele, který je zařazen mezi Národní kulturní památky a na jehož výstavbě se podílel i Petr Parléř, by se poprvé měly rozeznít letos v říjnu. 

8-kolinnejlepsi-002
Duchovní správce kolínské farnosti P. Ján Halama ukazuje, kde bude nový nástroj umístěn

„Unikátnost tohoto nástroje spočívá v tom, že jde o varhany francouzského typu, což je typ varhan, který ani u nás, ani nikde ve střední Evropě není zastoupen. V našich zemích známe jen německý typ varhan,“ vysvětluje duchovní správce kolínské farnosti P. Ján Halama. „V Kolíně jsme přišli s myšlenkou varhan francouzského typu jako první, na Barrandově jsme zase byli rychlejší s realizací,“ doplňuje jeho slova organolog pražského arcibiskupství Štěpán Svoboda. Vysvětluje tím fakt, že varhany francouzského typu se nedávno slavnostně rozezněly i v pražském chrámu Krista Spasitele na Barrandově. K rozdílu mezi oběma typy varhan pak kolínský kněz říká: „U francouzského typu varhan se setkáváme s technickými inovacemi, které varhaníkovi napomáhají k lepší interpretaci díla. Ovládají se trochu jinak než německé varhany; využívají se více nohy, což varhaníkovi umožňuje mít volnější ruce.“

Pokud jde o technickou stránku nástroje, původním záměrem bylo podle P. Halamy postavit v Kolíně dvoumanuálové varhany. „Po rozebrání stávajících varhan a očištění kůru bylo možné dobře posoudit prostorové dispozice varhanních skříní a také akustiku kostela. Výrobci varhan podnikli studijní cestu do Francie v létě minulého roku. Navštívili zde několik kostelů a zjistili, že nástroje, které mají plánovanou velikost jako nástroj v Kolíně, jsou už téměř všechny realizované jako třímanuálové. A tak bylo rozhodnuto o třímanuálové variantě,“ vysvětluje.

Mít svou vlastní píšťalu

Podle P. Jána Halamy mají být nové varhany dovršením celkové rekonstrukce chrámu, která v Kolíně probíhá už více než dvacet let. Finanční prostředky, které nakonec přesáhnou 24 milionů korun, se farnosti podařilo z velké části získat z evropských dotací IROP, zbytek pochází z vlastních zdrojů. A také ze sbírky „Darujte tón.“ „Zájemci mají prostřednictvím webu www.donio.cz/darujte-ton možnost adoptovat si některou z píšťal. Doposud tak učinilo kolem tří set donátorů, potřebovali bychom jich ale kolem tisíce, proto budeme vděčni za každého, kdo se ještě připojí,“ vybízí kněz.

Jiří Prinz

(Text v mírně odlišné verzi původně vyšel v Katolickém týdeníku č. 22.)