Křesťanské gymnázium oslavilo 30. narozeniny

Jubilejní 30. narozeniny oslavilo ve čtvrtek 25. května bohoslužbou ve svatovítské katedrále pražské Křesťanské gymnázium. Bohoslužbu pro pedagogy i studenty školy celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner.  

Kg
Studenti Křesťanského gymnázia oslavili 30. výročí vzniku školy bohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

„Kritizujete občas něco ve světě? Je to v pořádku. Jenom u toho nezůstávejte. Zkuste udělat něco, aby se věci změnily k lepšímu,“ povzbudil studenty Křesťanského gymnázia pražský arcibiskup Jan Graubner. A dodal: „Přeji vám, aby skrze vás Bůh působil a pomáhali jste tak společnosti k lepším zítřkům.“

Ocenění pro ředitelku školy

V závěru bohoslužby pak český primas udělil záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství II. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství ředitelce Křesťanského gymnázia Boženě Böhmové.

V odůvodnění ocenění stojí: „Ing. Mgr. Božena Böhmová se narodila v Praze. Vystudovala chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a teologii na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Svou profesní dráhu spojila především s Křesťanským gymnáziem, na kterém zastává od roku 2006 pozici ředitelky školy. Během jejího mnohaletého působení se podařilo vytvořit respektovanou a kvalitní střední školu, která je nedílnou součástí pražského vzdělávacího systému. Jako salesiánská spolupracovnice klade ve své práci důraz nejen na vlastní výuku, ale také na vzájemné vztahy, vytváření spolupracujícího a podporujícího školního prostředí a předávání žitých křesťanských hodnot. Se svým manželem Ottou vychovala tři děti, Marka, Marii, Ludmilu. Medaile je udělována za dlouhodobé a kvalitní vedení školy, vytváření dobrého jména církevního školství ve společnosti a za dlouhodobou službu.“

Křesťanské gymnázium zřizuje od jeho vzniku v roce 1993 pražské arcibiskupství. V uplynulém školním roce zde ve 14 třídách studovalo 462 žáků. Studentům je k dispozici školní kaplan.  „Primárně se zaměřujeme na kvalitu výuky, jejíž součástí jsou i mnohé studijní pobyty v zahraničí, sportovní, vzdělávací či stmelovací kurzy. Neméně důležitá je pro nás však i atmosféra školy a já věřím, že na naší škole si vždy studenti najdou přátele na celý život,“ říká ředitelka Božena Böhmová.

(pri)