Kurz pro služebníky eucharistie 2021

Pastorační středisko nabízí kurz „Služebník eucharistie“, který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni službou eucharistii, tedy podáváním při mši svaté, donášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti pokud není přítomen kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vybráni duchovním správcem farnosti resp. řeholním představeným nebo hlavním nemocničním kaplanem podle skutečných potřeb v dané farnosti resp. komunitě.

Kurz vzhledem k situaci pandemie COVID bude probíhat kombinovanou formou. Nabídneme tři předtočené přednášky, možnost zakoupení studijní brožurky a následně jedno setkání kolokvia ve skupince podle aktuálně povoleného počtu účastníků v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6). Součástí kolokvia bude také test. Podle situace nabídneme od 21. ledna několik termínů na poslední setkání v kolokviu.

V letošním roce vzhledem k situaci pandemie žádáme o zaslání vyplněné přihlášky předem do 6. ledna 2021 a to buď na e-mail kancelar.ps@apha.cz s naskenovanou přihláškou nebo poštou na adresu Thákurova 3, 160 00 Praha 6. Na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v přihlášce zašleme odkaz na předtočené přednášky. Formulář přihlášky je k dispozici na webu pastorace.apha.cz v sekci Formuláře nebo může být na požádání zaslán e-mailem. Po opakované zkušenosti upozorňujeme, že přihláška musí obsahovat podpis a razítko faráře, resp. administrátora farnosti, resp. řeholního představeného, jinak není považována za platnou.