Kurz služebníků eucharistie 2022

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí pravidelný kurz „Služebník eucharistie“, který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou, tedy podáváním svatého přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci pokud není přítomen kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vybráni duchovním správcem farnosti (popř. řeholním představeným) podle skutečných potřeb v dané farnosti resp. komunitě.

Eucharistie-mg-9759

Kurz bude probíhat každou středu během ledna od 5. ledna 2021 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. K získání oprávnění je třeba absolvovat všechna čtyři setkání.

Přihlášky jsou zde. Vyplněnou přihlášku včetně podpisu a razítka duchovního správce dané farnosti, kde dotyčný bude vykonávat službu, je třeba donést na první setkání. Pokud není na přihlášce podpis a razítko faráře resp. administrátora farnosti (nestačí jakýkoli kněz), nemůže být vystavena kartička opravňující k manipulaci s eucharistií.

Vzhledem k okolnostem spojeným s pandemií covidu, nouzovým stavem atd. je třeba, aby všichni účastníci splnili nezbytné podmínky pro vstup na přednášku dle platných nařízení vlády v daném čase. Pokud by kurz musel být veden distančně, bude aktualita na novinkách na webu apha.cz před zahájením kurzu.