Kurz služebníků eucharistie 2023

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí kurz „Služebník eucharistie“, který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou, tedy podáváním svatého přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci pokud není přítomen kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vybráni duchovním správcem farnosti (nebo v případě služby v řeholní komunitě řeholním představeným) podle skutečných potřeb v dané farnosti resp. komunitě.

Eucharistie-mg-9759

Kurz bude probíhat každou středu během ledna od 4. ledna 2023 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4. K získání oprávnění je třeba absolvovat všechna čtyři setkání a složit závěrečný test.

Přihlášky jsou zde. Vyplněnou přihlášku musí podepsat a opatřit razítkem duchovní správce dané farnosti (řeholní komunity), kde dotyčný bude vykonávat službu. Takto podepsanou přihlášku je třeba donést na první setkání. Pokud není na přihlášce podpis a razítko faráře resp. administrátora farnosti (nestačí jakýkoli kněz), nemůže být vystavena kartička opravňující k manipulaci s eucharistií.