Kurz služebníků eucharistie 2024

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského nabízí kurz „Služebník eucharistie“, který je povinný pro všechny, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou, tedy podáváním svatého přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci, pokud není přítomen kněz či jáhen. Účastníci musí být pro kurz vybráni duchovním správcem farnosti (nebo v případě služby v řeholní komunitě řeholním představeným) podle skutečných potřeb v dané farnosti, resp. komunitě.

Eucharistie-mg-9759
Foto M. Němeček

Kurz bude probíhat čtyři středy v lednu od 3. ledna 2024 vždy od 19.00 v Pastoračním středisku v Praze 6 – Dejvicích, Kolejní 4.

K získání oprávnění je třeba:

  • přinést vyplněnou a duchovním správcem podepsanou přihlášku
  • absolvovat všechna čtyři setkání
  • složit závěrečný test.

Přihlášky jsou ke stažení na webu Pastoračního střediska . Vyplněnou přihlášku musí podepsat a opatřit razítkem duchovní správce dané farnosti (řeholní komunity), kde dotyčný bude vykonávat službu. Takto podepsanou přihlášku je třeba donést na první setkání. Pokud není na přihlášce podpis a razítko faráře resp. administrátora farnosti (nestačí jakýkoli kněz), nemůže být vystavena kartička opravňující k manipulaci s eucharistií. Na první schůzce bude přihlášený seznámen s instrukcemi o GDPR.