Arcidiecézní charita Praha umožňuje lidem bez domova přečkat mrazivé noci na „teplé židli“

V pondělí 8. ledna otevřelo Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, které provozuje Arcidiecézní charita Praha v pražském Karlíně, možnost přečkat mrazivou noc na tzv. teplé židli. Charita tak reagovala na výrazné ochlazení, při němž noční teploty klesly hluboko pod bod mrazu a ohrožovaly lidi bez přístřeší na životě.

Nocleharna-ilustracni-snimek

I přes soubor zimních opatření v hl. městě Praha, které v období od začátku prosince do konce března rozšiřuje pomoc lidem bez domova, došlo k situaci, kdy by nestačila ubytovací kapacita azylových domů, nocleháren a ubytoven. „I ti, kteří během roku preferují samotu a své provizorní přístřešky, přicházejí v mrazivém počasí do našich středisek s prosbou o nocleh,“ vysvětluje sociální pracovnice Lucie Pavlovcová z Arcidiecézní charity Praha.

Kapacita lůžek pro lidi bez domova se přitom v Praze zvýšila o více než 300. V provozu je také centrální dispečink, který každý den monitoruje volnou kapacitu a informace předává jednotlivým poskytovatelům služeb, aby klientům dokázali poradit, kde mohou přenocovat.

Tzv. teplou židli v Nízkoprahovém denním centru Arcidiecézní charity Praha využilo minulou noc 10 osob. K dispozici měli vyhřátou místnost, teplé nápoje a možnost vybavit se zimním ošacením. „Lidé mnohdy přicházejí podchlazení, a tak je šatník s teplým oblečením nedílnou součástí naší krizové pomoci lidem bez domova,“ říká Lucie Pavlovcová a dodává, že Arcidiecézní charita Praha je ve svém Nízkoprahovém denním centru připravena poskytnout teplé zázemí během mrazivých nocí až 20 osobám bez přístřeší.

Jarmila Lomozová