Letní kurz přípravy na manželství

Po loňské zkušenosti připravujeme letní kurz distanční formou od 20. 6.–8. 8. Na závěrečný večer zveme přihlášené páry do sálu Sv. Vojtěcha.

Během prázdnin nejsme schopni zajistit prezenční formu kurzu, a tak díky dobrým zkušenostem s distanční formou, nabízíme sedm témat pro individuální práci v páru a závěrečné společné setkáni pro všechny. Ke každému večeru snoubenci dostávají odkaz na nahrávku přednášky a manuál pro společnou práci v páru a vzájemné sdílení. Jako zpětnou vazbu posílají jeden označený „úkol“, teprve pak mohou dostat další téma. Na zpracování každého tématu mají k dispozici týden. Podle zkušeností absolventů je to příjemně a užitečně strávený čas.

2022-9-24-veronika&tomas-470

Podzimní kurz Společné přípravy na život v manželství prezenční formou poběží v termínu 10. 10.–28. 11. 2023.

Jedná se pouze o doplněk přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Pokud se nacházíte v situaci, že nemůžete absolvovat prezenční kurz, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Centra pro rodinu.

Přihlaste se pomocí elektronického formuláře ZDE