Letní kurz přípravy na život v manželství

Letní kurz přípravy na život v manželství proběhne distanční formou od 11. 6. Na závěrečný večer 30. 7. zveme přihlášené páry do sálu Pastoračního střediska.

Protože během prázdnin není možné zajistit prezenční formu kurzu, pro velký počet zájemců a díky dobrým zkušenostem s distanční formou kurzu, nabízíme sedm témat pro individuální práci v páru a závěrečné společné setkáni pro všechny. Ke každému večeru snoubenci dostávají odkaz na nahrávku přednášky a manuál pro společnou práci v páru a vzájemné sdílení. Jako zpětnou vazbu posílají jeden označený „úkol“, teprve pak mohou dostat další téma. Na zpracování každého tématu mají k dispozici týden.

Podzimní kurz Společné přípravy na život v manželství proběhne opět prezenční formou v termínu 8. 10.–26. 11. 2024.

R

Jedná se pouze o doplněk přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Pokud se nacházíte v situaci, že nemůžete absolvovat prezenční kurz, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Centra pro rodinu.

Přihlaste se pomocí elektronického formuláře ZDE