Maltézský řád obnovil vzácnou kryptu

Kapli v kryptě chrámu Panny Marie pod řetězem požehnal ve středu 25. listopadu kardinál Dominik Duka. Historicky vzácnou kryptu nedávno rekonstruoval Maltézský řád, který kostel Panny Marie pod řetězem spravuje.

Obrazek-2020-11-30-091857

„Kostel Panny Marie pod řetězem je staletou součástí maltézské komendy na pražské Malé Straně. Ta byla založena ve 12. století poté, co kníže Vladislav II. uvedl Maltézské rytíře do českých zemí. Kostel patří mezi nejstarší a nejzajímavější církevní památky na našem území, jeho součástí je i krypta ze 14. století, na jejíž stavbě se měla podílet parléřovská huť. V prostoru krypty se dokonce zachovala část původního zdiva z té doby,“ vysvětluje mluvčí Maltézských rytířů Hedvika Čepelová. A dodává: „Právě tato cenná krypta byla Maltézským řádem v poslední době citlivě rekonstruována. Na její historii a význam se totiž v průběhu věků zapomnělo, v 19. století dokonce sloužila jako sklad uhlí a kotelna, odkud se vyhříval presbytář kostela. Necitlivé zacházení zanechalo kapli ve velmi špatném stavu.“ Jak mluvčí připomíná, podařilo se díky rozsáhlé rekonstrukci znovuobnovit důstojný rázu celého prostoru. „Kaple byla znovu uvedena v život pro své původní poslání. Bude sloužit členům Řádu k modlitbám a rozjímání,“ uzavírá Hedvika Čepelová.

Jiří Prinz