Mariánské putování Prahou

V sobotu 25. května se uskuteční mariánské putování Prahou jako poděkování za dokončení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. K putování je možno se připojit i odpojit kdekoli. Během putování se účastníci modlí růženec a zpívají, proto je dobré mít sebou kancionál.

Mariasloup

Program:

9,45–10,00     Sraz účastníků u Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.

10,00–10,15   Zahájení a úvodní modlitby.

10,15–10,30   Putování na Malostranské nám. ke sloupu Nejsv. Trojice.

10,30–10,45   Modlitby u sloupu Nejsv. Trojice.

10,45–11,00   Putování k Pražskému Jezulátku.

11,00–12,00   Mše sv. a modlitby u Pražského Jezulátka.

12,00–12,45   Putování na Karlův most, zastavení u sousoší českých patronů a u sv. Jana Nepomuckého.

12,45–13,00   Modlitby v kostele sv. Františka Serafínského.

13,00–13,30   Technická přestávka v Muzeu Karlova mostu.

13,30–14,00   Putování na Staroměstské nám. s modlitebním zastavením u Magistrátu nebo Staroměstské radnice.

14,00–15,00   Modlitební zastavení u Mariánského sloupu na Staroměstském nám. a ukončení pouti.