Milostivé léto opět pomůže dlužníkům

 Zákon znovu umožní v rámci tzv. „Milostivého léta“ ukončit exekuce na dluhy vůči státu, aniž by dlužník musel zaplatit úroky a penále. Charita umožní dárcům pomoci lidem v dluhové pasti.

Milleto

Od tří let žila Martina v dětském domově. Když ho v 18 letech opustila, neměla nic a nikoho, kdo by jí pomohl. Proto si půjčila peníze. Postupně se jí a druhovi narodily dvě děti. Druh nevydělává, je nemocný. Martina měla celkem pět exekucí, z toho tři splatila díky finančnímu příspěvku Charity během milostivého léta. Zbývající dvě je schopna uhradit sama. Právě takovýmto lidem je určena pomoc v rámci „Milostivého léta.“

„Během něj stačí splatit pouze jistinu, tj. původní dluh bez přidaných úroků a penále, které většinou mnohonásobně samotný dluh přerostly. Akce se vztahuje pouze na exekuce na dluzích vůči veřejnoprávním institucím, jako jsou zdravotní pojišťovny, města a obce, dopravní podniky atd.,“ vysvětluje Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha.

„Pokud takové exekuce máte, nepropásněte druhou šanci, která je zřejmě poslední. Můžete se obrátit na naši poradnu v pražském Karlíně a telefonicky na čísle 737 280 635 objednat konzultaci. Poradíme vám, jak postupovat,“ doplňuje Helena Kopecká z charitní Poradny pro lidi v tísni. „Je potřeba jednat rychle. Milostivé léto potrvá do 30. listopadu,“ dodává Kopecká.

Podle jejích slov se během prvního milostivého léta vyhlášeného v říjnu loňského roku v Poradně pro lidi v tísni setkávali s řadou dlužníků, kteří na jednorázové splacení jistiny neměli peníze. „S pomocí ochotných dárců dokázala Arcidiecézní charita Praha těmto lidem pomoci,“ říká Helena Kopecká, podle níž k dosažení finanční podpory museli dlužníci splnit několik kritérií. „Podpořili jsme dlužníky, kteří se dále nezadlužovali a své dluhy měli snahu splácet,“ vysvětluje. Pomoc dle jejích slov směřovala sociálně potřebným lidem, kterým po splátce dluhu zbylo v rodinném rozpočtu obvykle jen životní minimum.

Během prvního milostivého léta pomohla pražská Charita díky darům ve výši 1.370.000 korun ukončit 113 exekucí v celkové výši 7.120.000 korun. Každá 1 koruna, kterou dárce poslal, pomohla smazat 5 korun dluhů! „Pomoc měla smysl – lidem žijícím v dluhové pasti jsme změnili život k lepšímu. Společně můžeme dát šanci na normální život dalším lidem,“ vyzývá Kopecká.

Proč podpořit člověka v dluhové pasti?

  • Charita garantuje, že podporu získají zodpovědní dlužníci, kteří dluhy splácejí a dál se nezadlužují.
  • Podporu dlužníkům Charita neposkytuje plošně či automaticky, ale po předchozím sociálním šetření a osobním setkání v Poradně pro lidi v tísni, kterou provozuje v pražském Karlíně.
  • Pomoc splatit dluh je efektivní způsob pomoci. Pomůžete sejmout břemeno člověku, který je pak v životě soběstačný a další pomoc nepotřebuje.

Jak pomoci?

Váš dar pošlete, prosíme, na číslo účtu veřejné sbírky:

749986/5500
variabilní symbol 4121

Přispět můžete také online na webu www.praha.charita.cz/milostive-leto

(pri, ADCHP)