Modlitby u mariánského sloupu za překonání pandemie a obnovu společnosti

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Praze i v Olomouci uskuteční 8. prosince adventní duchovní setkání s modlitbou za ukončení pandemie a svěření lidu do péče Matce Boží.

Mariasloup

Poutní slavnost k Panně Marii Immaculatě se v Praze uskuteční u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a následně v nedalekém kostele Panny Marie před Týnem. Setkání začne v 17.00 pobožností u mariánského sloupu, v 18.00 následuje mše svatá, kterou bude v týnském kostele celebrovat biskup Ladislav Hučko, poté se věřící přesunou v procesí zpět ke sloupu a zde se uskuteční adventní setkání s modlitbou za národ a město Prahu a poctou hasičů.

Akce se pořádá v souladu s vládními nařízeními a příslušnými protiepidemickými opatřeními. Duchovně se lze připojit i v soukromí – modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.

Dnešní Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie připomene také bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 18.00. Celebrovat ji bude kardinál Dominik Duka.

(ado, apha)