Modlitby za Ukrajinu

Každým dnem sledujeme s napětím vývoj událostí na Ukrajině. Na mnoha místech vznikají iniciativy spojené s modlitbou za situaci v této tvrdě zkoušené zemi. Postupně se připojují různá místa a různé aktivy, ke kterým se lze připojit. Nabízíme pozvánku na některé z nich:

Dscn0040

Kostel Panny Marie Sněžné, boční kaple sv. Michala, Jungmannovo nám., Praha 1.

Tichá adorace pondělí až pátek 9-15 a k tomu každý čtvrtek 19-22 až do odvolání.
www.pms.ofm.cz

Kostel sv. Jiljí ve Vlašimi

Adorace s modlitbami za Ukrajinu – farní kostel: každý pátek 18:00 – 19:00 až do odvolání.
Křížové cesty s modlitbami za Ukrajinu –  farní kostel: pondělky, středy 17:30 – 18:00, pátky 16:30 – 17:00 až do odvolání.
www.farnostvlasim.cz

Kající noc farnosti Vlašim za zastavení války na Ukrajině 25. 03. od 16:30 – 26. 03. do 9:00 v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi. Od páteční křížové cesty dětí farnosti v 16.30 setrváme v modlitbě a postu do sobotní ranní modlitby růžence matek k Panně Marii Fatimské, Královně míru a do závěrečného požehnání. Čeká nás mše svatá za mír a pokoj na Ukrajině, postní zpěvy farní dětské scholy a farní scholy Roschol, varhanní preludium k meditaci, četba kajících žalmů s rozjímáním, četba Zpěvů o Božím Služebníku a individuální adorace farníků v kostele. Podrobný program najdete na plakátu zde.

Kostel sv. Kajetána, Nerudova, Praha – Malá Strana

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) prostřednictvím České biskupské konference a Arcidiecézní charity Praha Vás zvou na Bohoslužbu za mír na Ukrajině, za oběti války a pandemie covid-19. Středa 30. března 2022 v 18 hodin, kostel sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1 – Malá Strana. Plakát najdete zde, více se o kostele sv. Kajetána, který provozuje Charita, dozvíte zde.

Hlavní celebrant: Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.


Benefiční koncerty na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Koncert Pro ty, co mají srdce na pomoc ukrajinským maminkám a dětem se uskuteční v neděli 13. března 2022 od 14.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Uslyšíme vokálně-instrumentální soubor Fragium 16, interpretující hudbu starších stylových období. Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného věnujeme sestrám vincentkám pro pomoc na Ukrajině. Plakát k akci najdete zde.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Ignáce, Praha – Nové Město srdečně zve na Koncert pro Ukrajinu. Koncert se uskuteční v pondělí 14. března 2022 v 19.00. Na varhany zahraje mj. ukrajinská studentka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze Tetiana Tishchenko. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován Velvyslanectví Ukrajiny na pomoc proti ruské agresi. Plakát k akci najdete zde.

V neděli 27. března od 15.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi na pomoc ukrajinským maminkám a dětem budou zpívat KrisKros a capella cze pod uměleckým vedením Jany Sochůrkové a Cancioneta Praga – pěvecký sbor pod vedením sbormistra Lukáše Jindřicha. Kostel nasvítí Michal Král.