Mons. Jan Mráz bude uveden do úřadu probošta pražské kapituly

Slavnostní nešpory s uvedením Mons. Jana Mráze do úřadu probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském zazní v kapitulním kostele Všech svatých v neděli 11. prosince 2022 v 17 hodin.

Probostmraz-lucie-hornikova-cav
Mons. Jan Mráz na snímku Lucie Horníkové/Člověk a Víra

Instalaci vykoná arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner. Mons. Jan Mráz, kancléř Biskupství brněnského a farář u kostela sv. Tomáše v Brně, byl zvolen proboštem Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském 1. listopadu 2022.

Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena císařem Karlem IV. dne 1. prosince roku 1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Hradě Pražském. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož panovníka až 3. dubna roku 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje právě univerzitním mistrům. Věhlas naší kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května roku 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu.

Zdroj: (ČBK)