Mše sv. před Palladiem za synodální proces

V rámci přípravy na XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody se budou konat mše sv. a mariánské modlitby také v České republice. Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, který je delegátem ČBK tohoto shromáždění, bude ve středu 31. května 2023 od 18 hodin celebrovat mši svatou před Palladiem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Pallad

Sekretariát synody v nedávném prohlášení navrhl, aby se ve středu 31. května, na liturgickou památku Navštívení Panny Marie na konci mariánského měsíce května, konala celosvětová mariánská modlitba v rámci přípravy na XVI. synodní shromáždění. Cílem, jak se uvádí v prohlášení, je „uvědomit Boží lid o důležitosti probíhajícího procesu a vyzvat věřící, aby jej doprovázeli modlitbou“, a vložit „pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodní proces v církvi, zejména práci generálního shromáždění“.

Tato výzva adresovaná jménem kardinála Grecha hlavám východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí se týká uspořádání „momentu intenzivní modlitby“, která vyjádří krásu lidové zbožnosti v okolí mariánských svatyní, jež budou vybrány podle uvážení jednotlivých biskupských konferencí v jednotlivých zemích. Na modlitbě by se měla podílet různá církevní povolání (laici, kněží, zasvěcení muži a ženy). Jednotlivá farní společenství jsou po dohodě se svým diecézním biskupem rovněž vyzvána, aby v tento den uspořádala chvíli modlitby za práci synody.

Další modlitební akce a bohoslužby za synodu se budou konat i v dalších místech České republiky. 

Zdroj: ČBK