Mše sv. na poděkování Bohu a Anežce České za dar 33 let svobody

Mše svatá bude slavena 17. listopadu  2022 v 10.00 hodin v chrámu Panny Marie Sněžné a jejím hlavním celebrantem bude J.E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. 

Po bohoslužbě se uskuteční průvod na Národní třídu k památníku 17. listopadu, kde uctíme památku tohoto významného dne.

Mse2022-mail-1