Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.

Wasserbauer-jakubserych
Ilustrační foto Jakub Šerých, ČaV

Na mši svatou jsou zvání všichni, kteří chtějí v modlitbě pamatovat na oběti případů sexuálního zneužívání nezletilých, což je nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, který svou podstatou jde zcela proti poslání a učení církve.

Stále jsou volná místa i na konferenci Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, kterou pořádá Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí od 25. – 26. srpna a je určená odborníkům z oblasti práva, sociologie, psychologie, psychiatrie. Na konferenci vystoupí experti na kanonické i světské právo, psychologii a psychiatrii. Svůj příběh přednese oběť, která byla přímo zasažena sexuálním trestným činem v církvi. Účastníci si mohou prohloubit znalosti v oblasti viktimologie, terapie a postupů při vyšetřování sexuálních deliktů v církvi. Budou rovněž diskutovat o možnosti spolupráce církevních a státních orgánů při šetření těchto deliktů a nastavení pravidel k jejich eliminaci v církvi.

Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření sexuálních deliktů v církvi, ale také navázání osobních kontaktů a sdílení zkušeností mezi pracovníky jednotlivých diecézí, kteří tuto problematiku mají řešit, a rovněž seznámení se se zkušenostmi odborníků zabývajících se těmito delikty z pohledu světského trestního práva, psychiatrie či psychologie. Účelem konference bude i prodiskutování možných preventivních opatření do budoucna.

Přihlášení je možné zde.

Monika Klimentová