Na arcibiskupství se jednalo o KTF

Setkání představitelů Univerzity Karlovy se zástupci církve hostilo minulý týden pražské arcibiskupství.

2021-04-28-katolicka-teologicka-fakulta-ilustracky-06

„Pan kardinál Dominik Duka uspořádal večeři na počest prof. Mileny Králíčkové, nové rektorky Univerzity Karlovy. Spolu s jejím manželem přišel také prorektor prof. Jan Kuklík a prof. Jan Royt. Z biskupů se zúčastnili Jan Baxant, Tomáš Holub a Zdenek Wasserbauer,“ představuje zúčastněné další z přítomných hostů, prof. Vojtěch Novotný, děkan Katolické teologické fakulty. Jak dodává, spolu s ním přišli i členové jeho kolegia: proděkani doc. Jaroslav Brož, doc. Jakub Jinek, dr. Markéta Jarošová, dr. Klára Kudlová a tajemník ing. Luděk Knorr.

Přátelské setkání dle děkana Vojtěcha Novotného „symbolicky i výslovně vyjádřilo dobré vztahy, které jsou mezi Arcibiskupstvím pražským, respektive Českou církevní provincií, a Univerzitou Karlovou.“ „Paní rektorka ve svém krátkém proslovu položila důraz na hodnoty, které katolická církev a univerzita sdílejí a které ona sama chce ve svém působení prosazovat. Vyjádřila rovněž důvěru Katolické teologické fakultě i jejímu vedení,“ hodnotí schůzku děkan Vojtěch Novotný, a uzavírá: „Potěšilo mne, že se paní rektorka chce zasadit o řešení některých problémů, s nimiž se naše fakulta potýká a které ji ve svých příčinách přesahují. Vážím si také toho, že fakultu bere vážně a zve nás k tomu, abychom přispívali univerzitě v její celistvosti. A konečně, vážím si toho, že si na setkání udělali čas naši biskupové, kteří tím dávají najevo vědomí, že se fakulta svým akademickým působením podílí na poslání církve ve společnosti.“

Zakládající fakulta UK

Katolická teologická fakulta (KTF UK) je jednou ze čtyř zakládajících fakult dnešní Univerzity Karlovy. Kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. Vinou komunistického režimu fungovala po třicet let vynuceně vně Univerzity Karlovy a v současné době je jednou z jejích 17 fakult. Není zřizována Arcibiskupstvím pražským. Po kanonicko-právní stránce se fakulta zodpovídá Svatému stolci, který zastupuje velký kancléř, jímž je pražský arcibiskup.

V současnosti na KTF studuje bezmála 500 studentů.

(apha)