Německé vyznamenání pro biskupa Václava Malého za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Andreas Künne předal dne 16. září 2021 Mons. Václavu Malému, pražskému pomocnému biskupovi, německé vyznamenání, Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo, za jeho přínos k česko-německému smíření.

Maly-kunne.něm

Spolkový prezident Dr. Frank-Walter Steinmeier propůjčil Mons. Václavu Malému Kříž za zásluhy první třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo za jeho zásluhy o česko-německé smíření. Vyznamenání předal dne 16. září 2021 v Lobkovickém paláci německý velvyslanec v Praze Andreas Künne. Slavnostní proslov německého velvyslance na počest Mons. Václava Malého zde v němčině

Biskup Malý se svém poděkování vyzdvihl řadu vynikajících německých osobností, s kterými mohl být v kontaktu a spolupracovat ať už před r. 1989 tak i po něm a zdůraznil, že toto vyznamenání svým způsobem patří jim všem. Zároveň položil otazník nad slovo „zásluhy“ a poznamenal, že jsou-li nějaké, ať už v oblasti českoněmeckých vztahů nebo lidských práv, pak je třeba je chápat jako důsledek poslání hlásat evangelium.

Václav Malý, kterého papež Jan Pavel II. jmenoval v roce 1996 titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským, je jednou z hlavních osobností Sametové revoluce z roku 1989. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Je rovněž signatářem tzv. Pražské výzvy z roku 1985, která označila rozdělení Německa za překážku na cestě k evropské jednotě a tím i za překážku odzbrojování a nastolení míru v Evropě.

Václav Malý se již po desetiletí zasazuje o porozumění a smíření mezi Čechy a Němci a vyhledává rovněž přímý kontakt s představiteli sudetských Němců. Patří také k signatářům výzvy „Smíření 95“, která vyzvala českou vládu k dialogu s představiteli sudetských Němců.

Dnes je biskup Václav Malý v České republice morální autoritou, která se nebojí hovořit o sporných otázkách, a zasazuje se i v zahraničí o demokracii, toleranci a svobodu názorů. Propůjčení Záslužného kříže je oceněním jeho odvahy, moudrosti a výjimečné lidskosti.

Zdroj: Velvyslanectví SRN v Praze, ČBK