Nemocnice Žižkov během dvou let plánuje proinvestovat až 40 milionů korun

Nemocnice sv. Kříže Žižkov, která patří katolické církvi, a nachází se v Kubelíkově ulici v Praze 3, v letech 2020 – 2021 plánuje proinvestovat až 40 milionů korun. Kompletní rekonstrukce a modernizace má proměnit nemocnici v atraktivní zdravotnické zařízení v Praze. Vzhledem k nárůstu pacientů, kteří vyžadují následnou a následnou intenzivní péči, je tento typ zařízení v centrální části Prahy nedostatkový.

Zizkov2

„Cílem rekonstrukce je modernizovat nemocnici a zajistit co nejlepší prostředí a služby pro pacienty,“ říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Provoz nemocnice se vrátil katolické církvi na konci roku 2019 a naplánovány byly velké investice. Ty začaly na jaře 2020 opravou střechy, rozvodů a inženýrských sítí. Budova má novou fasádu, proběhla výměna oken a zastínění.

„V tomto roce proběhla úprava zázemí na 6. patře, přesun kanceláří a tím rozšíření prostor pro pacienty a pokoje. Vznikla nová zasedací místnost pro školení zaměstnanců, v neposlední řadě se znovuobnovila nemocniční kaple. Souběžně probíhají rekonstrukce pokojů a společných prostor, dokončuje se rekonstrukce ambulantní části. Její slavnostní otevření proběhne v prosinci,“  říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Tyto investice se pohybují okolo 15 milionů korun. Další 4 miliony byly investovány na vybavení pro pacienty. „Cítíme odpovědnost za včasnou a kvalitní diagnostiku, kde také velmi významně modernizujeme,“ říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Rekonstrukce a modernizace Nemocnice sv. Kříže Žižkov proběhne i v roce 2021. Bude oprava 2. a 5. patra, kdy se budou nově rekonstruovat pokoje pro pacienty, sesterny a dělat nové rehabilitační zázemí spolu s jídelnou na patrech. Současně bude přízemí nemocniční budovy navráceno do stavu před rokem 1952. Bude otevřena zahrada ve vnitrobloku, přesune se hlavní vstup, modernizována bude kompletně nemocniční kuchyně a také odběrová místnost pro pacienty. „Součástí bude i veřejná jídelna, kde si lidé z okolí Prahy 3 a Prahy 2 budou moci koupit či přímo na místě sníst jídlo v domácí kvalitě, a to za výhodných podmínek. Tak, jak tomu bylo, když vařily ženy v původních ženských domovech,“ říká ředitel Nemocnice Žižkov Tomáš Krajník.

Tato část rekonstrukce by měla být v hodnotě 15-20 milionů korun. 

Zdroj: ČBK