Noc kostelů letos po třinácté

V pátek 28. května se v České republice uskuteční již třináctý ročník Noci kostelů. Jejím hlavním tématem bude ekologie.

Nocplakat

Na ekologii odkazuje i motto letošní Noci kostelů. Je jím 20 verš z Žalmu 104: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“

Ekologii je rovněž přizpůsoben program Noci kostelů v pražské arcidiecézi. Zde se do ní zatím přihlásilo na 250 kostelů, kaplí a modliteben. A proč bude právě ekologie hlavním tématem letošní Noci kostelů? „Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem. Ale právě zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti,“ říká ředitel Pastoračního střediska arcibiskupství pražského P. Michal Němeček. A dodává: „I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi.“

V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů.

V pražské arcidiecézi se v době před koronavirovou pandemií zapojovalo do Noci kostelů kolem 330 míst, v nichž bylo zaznamenáváno přes 120 tisíc vstupů. Loni v důsledku pandemie čísla poklesla, i tak se do Noci kostelů zapojilo přes 200 sakrálních staveb.