Noc kostelů v pražské arcidiecézi

Noc kostelů 7. června 2024 navečer opět probudí stovky chrámů po celém území naší vlasti. Podobně jako v Rakousku, Estonsku, Itálii a dalších zemích Evropy i na území České republiky  budou zpřístupněna vzácná místa, která se otevírají výjimečně anebo slouží pouze k bohoslužbám. Vedle toho řada farností a církevních sborů připravila bohatou nabídku koncertů, přednášek, výstav a programů pro děti, takže letošní Noc kostelů je pestrou kyticí kulturního, vzdělávacího a zážitkového charakteru. Málokterá jiná noc v roce nabídne takto různorodý a bohatý program.

Noc-kostelu-foto-richard-horak-2
Foto: Richard Novák

Tato Noc kostelů proběhne pod záštitou prezidenta republiky arm. gen. v.v. Ing. Petra Pavla, M.A., nejvyšších ústavních představitelů, ale i pod záštitou hejtmanů krajů, řady primátorů a starostů měst a obcí. Bude otevřeno 1757 kostelů spravovaných křesťanskými církvemi.

 Jen na území Prahy bude možné vstoupit do 159 kostelů, modliteben, chrámů a kaplí. V loňském jubilejním patnáctém ročníku v ČR bylo zaznamenáno více než 454 000 návštěvnických vstupů. Podobnou účast bychom rádi dosáhli i v letošním roce.

Na území Arcidiecéze pražské budou otevřena pozoruhodná místa. Např. jeden z nejstarších kostelů v Praze sv. Vavřinec v Jinonicích nebo pozoruhodný čistě barokní kostel sv. Rocha spojený s Olšanskými hřbitovy. Anebo moderní sakrální místa jako je kostel ČCE v Bieblově ulici v Praze 5, kam chodila i Dr. Milada Horáková,  nebo jen několik let stará modlitebna Církve bratrské v Černošicích. Slohově zajímavé kostely jako je secesní klenot v podobě kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích nebo chrám Nejsvětější Trojice ve Smečně s nejstaršími varhanami ve Střední Evropě, anebo kostel Narození Panny Marie v Radějovicích – Olešky, kde byly objeveny malby ze 14. století.

Celkově registrujeme více jak 6500 programových bodů, z nichž na území Arcidiecéze pražské je to 1600 programů. Zahrnují od prostého otevření kostela a tichého spočinutí v něm, přes možnost slyšet výklad o historii od místních průvodců, až po velkolepé koncerty, přednášky odborníků či divadelní představení. Nechybí množství programů pro děti.

Téma: Česká Noc kostelů vychází z rakouského projektu Lange Nacht der Kirchen, který letos slaví dvacátý ročník. Proto se rakouští kolegové rozhodli pro změnu, kterou jsme v naší zemi také převzali. Noc kostelů již nebude doprovázet motto s konkrétním biblickým citátem, ale na každý rok připadne jednoduché téma. Pro letošní rok je vybráno slovo SRDCE! Ať v umění či v pohledu na prožívání víry nebo způsobu přemýšlení o světě je víra spojena velmi úzce se srdcem. Na to reaguje např. výstava dětských výrobků na téma „Srdce“ v kostele sv. Stanislava na Mořině v blízkosti Karlštejna a mnoho dalších míst ať výslovně či implicitně.

Co je na Noci kostelů strhující: Program tohoto večera připravuje několik tisíc dobrovolníků v jednotlivých kostelích. Aktivity nejsou centrálně řízeny a vše je závislé na kreativitě a možnostech místních komunit. Přes velikou křehkost této koncepce je patrná neutuchající kreativita a životaschopnost. Další zajímavostí je veliké zapojení místních umělců a uměleckých skupin, jako je např. vystoupení žáků ZUŠ, laická hudební tělesa, laičtí výtvarníci, fotografové, znalci místní historie atd. Jde o den obrovské aktivizace kulturního potenciálu, který v naší zemi spočívá!

Novinky: Šestnáctý ročník se na území Arcidiecéze pražské odehraje na 371 míst a z toho 11 kostelů se zapojí poprvé. Mezi poprvé připojenými je také nově zřízená kaple Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Šternberském paláci nebo kostel v Nesvačilech, odkud pochází vzácná gotická pieta uložená dnes v Národní galerii. Poprvé se v rámci Noci kostelů také objeví nečekané nabídky jako jsou lanové aktivity nebo skládání z Lega.

Program: Letošní Noc kostelů bude velkým příspěvkem k Roku hudby. Ale především tato noc znamená otevření stovek míst, která běžně slouží bohoslužbám. Během večera je navíc možné setkat se se členy místní církevní komunity, získat informace o daném místě a životě v něm. Vedle toho zapojené kostely vytvářejí svůj vlastní program. Na území Arcidiecéze pražské zazní více jak dvě stovky hudebních vystoupení, připraveny jsou dílničky pro děti, řada výstav, přednášek a diskusí. Bude možné zastavit se na některých místech v tichu, zapálit svíci nebo tradičně putovat krátkou duchovní pouť z Malé Strany na Staré Město se zapálenou svící po Karlově mostě. Nechybí ani spirituální nabídka včetně možnosti rozhovoru s duchovními, modlitba za blízké či modlitba breviáře či účast na mši v některém z liturgických ritů. Pro náročné je připravený  výstup po žebřících na věže nebo úniková hra.

Více na www.nockostelu.cz/programy nebo stručný výběr níže.

Cíl: Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Více na www.nockostelu.cz/informace/cile/

Kde získat informace: Hlavním zdrojem informací je web www.nockostelu.cz, ale nabízíme i mobilní aplikaci Noc kostelů, která umožňuje nejen najít konkrétní kostel včetně programu, ale i navolit si vlastní trasu či stáhnout si konkrétní údaje o kostelích do telefonu a sledovat je následně off-line.

Tiskové materiály: Letošní Noc kostelů na území Arcidiecéze pražské nabízí základní tištěný materiál v podobě deseti různých letáků – skládaček s ochutnávkou programů a s tipy na několik zajímavých či opomíjených míst. Letáky jsou určeny pro různé oblasti: Praha je rozdělena na čtyři části: centrum, levý břeh, severní a jižní část Prahy. Podobně Středočeský kraj. K akci jsou připraveny také tradiční karty pro shromažďování otisků razítek z jednotlivých míst.

Ekumenicky: Slovo ekumena označuje v moderním církevním slovníku spolupráci mezi církvemi, tedy mezi subjekty, které žijí křesťanství, ale z nejrůznějších důvodů nejsou sjednoceni v jediné církvi. Církve se však už řadu desetiletí snaží spolupracovat na volnější platformě a ta je také důležitou součástí Noci kostelů. Do letošní Noci kostelů se zapojila většina registrovaných křesťanských církví na území ČR, které jsou členy Ekumenické rady církví. Jednotliví představitelé těchto církví také udělili Noci kostelů svoji záštitu, jmenovitě předseda Ekumenické rady církví Mgr. Tomáš Tyrlík a předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner.

Ekologie: Již po několik let klademe důraz na ekologii. Proto jsme se rozhodli netisknout velkou programovou brožuru, ale pouze malé letáčky s informacemi. Díky tomu byly uspořeny stovky kilogramů papíru. Podobně velké bannery na kostely používáme více let a pouze každý rok se přelepuje aktuální datum konání akce. Vyzýváme také organizátory v jednotlivých místech, aby neužívali plastové jednorázové nádobí.

Tipy na program v Praze:

Dětské programy

Žebřík do nebe, případně další lanové aktivity pro malé i velké dobrodruhy připraví 35. přední hlídka Royal Rangers.

Praha 2 – Nové Město, kostel ECM

17:00 – 20:00 hodin

„Únikovka“ aneb Zamčeni v klubovně

Praha 5 – Barrandov, kostel Krista Spasitele

19:00 – 22:00 hodin

Tower Challenge – Výstup po žebřících na věž se zvony s průvodcem. (Vhodné pro děti od 8 let a osoby pohybově zdatné).

Praha 11 – Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy)

16:00 – 22:00 hodin

L-EGO KLUB pro děti i pro dospělé

Zveme všechny holky a kluky, rodiče, kteří si chtějí pohrát s legem. Postavíte si stavebnice a modely, které třeba doma nemáte :-)

Praha 11 – Chodov, Kostelna CB

17:00 – 19:00 hodin

Výstavy

Obrazy malíře Josefa Šmeka

Praha 1 – Hradčany, kostel Panny Marie Královny andělů

18:00 – 22:00 hodin

Výstava Kulturního dědictví UNESCO východní Afriky u příležitosti 18. výročí České nemocnice v Ugandě

Praha 1 – Malá Strana, kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

14:00 – 23:00 hodin

Křížová cesta z kostela sv. Kataríny v Handlové, poničená výbuchem letecké bomby na konci 2. světové války.

„Křížová cesta z Krickerhau – Umělecká intervence u Nejsvětějšího Salvátora.“

Praha 1 – Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora

20:00 – 00:00 hodin

Výstava výtvarných děl Ondřeje Rady

Ondřej Rada

Praha 2 – Vinohrady, kostel ČCE

Celovečerní program

Přednášky

Prof. Pavel Hošek: Evangelium podle Bohumila Hrabala (přednáška s diskuzí)

Dílo B.Hrabala patří mezi nejvýznamnější plody české kultury XX. století. Nedávno objevené nahrávky Hrabalových adventních promluv vrhají úplně nové světlo na duchovní rozměr jeho myšlení a tvorby. Religionista Pavel Hošek tento rozměr představí.

Praha 2 – Vinohrady, sbor CB

19:15 – 20:30 hodin

Beseda s kapitánem hokejového Prostějova, který v počátcích své kariéry dal přednost víře před hokejem. S tlumočením do znakového jazyka.

Boží talkshow – hokejista Matouš Maxmilián Venkrbec

Praha 4 – Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru

17:30 – 19:00 hodin

Bitva u Vyšehradu 1. 11. 1420

Přednáška prof. PhDr. Petra Kubína, Ph.D. et Th.D. z Katedry církevních dějin a literární historie KTF UK

Praha 4 – Nusle, kostel sv. Pankráce

19:30 – 20:30 hodin

Koncerty

Varhanní hudba AVE MARIA

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) Preludium in g BuxWV 149 Chorál „Nun bitten wir den heiligen Geist“ BuxWV 209 Gabriel VERSCHRAEGEN (1919-1981) Partita per octavo Tono super „Veni Creator“ Pietro A. YON (1886-1943) Humoresqoue „L´organo primitivo“ Joseph BONNET (1884-1944) Variations de concert, Op. 1 /  Koncertní variace

Irena Chřibková – varhany

Praha 1 – Staré Město, bazilika sv. Jakuba Staršího

19:15 – 19:45 hodin

Operní pěvec Rafael Alvarez: Perly české, mexické a italské klasické tvorby

Praha 1 – Malá Strana, kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána

18:00 – 18:40 hodin

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča, Vranov n. Topľov – Čemerné, zbormajsterka Mária Šándorová

Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Jindřicha a Kunhuty

19:30 – 20:00 hodin

jazz-funk kapela One Brain, což je první česká kapela, která se začala oficiálně zabývat hudební směrem tzv. jazzpopem. Stále patří k nepřehlédnutelnému hudebnímu tělesu v Česku hrající na profesionální úrovni.

Praha 6 – Dejvice, Husův sbor

20:00 – 21:00 hodin

Koncert skupiny ZANYKA (Hudební trio Zanyka autorsky zpracovává evropskou světskou hudbu gotiky a rané renesance. V repertoáru má skladby vycházející z dochovaných historických pramenů. Skupina vystupuje v dobových kostýmech a používá repliky historických nástrojů.)

Praha 10 – Strašnice, kostel Bét-el

20:30 – 21:30 hodin

Divadlo  a film

Divadelní představení – Mysteria Buffa

autor: Dario Fo, režie: Richard Trsťan, hrají: Richard Trsťan, Eva Kodešová…

Praha 1 – Nové Město, kostel sv. Michala v Jirchářích

19:00 – 20:00 hodin

Americký animovaný film s českými titulky pro děti i dospělé, vztahující se k historii naší synagogy

Film vypráví pohnutou historii jedné z tór, jež byly během druhé světové války v michelské synagoze uskladněny.

Praha 4 – Michle, Sbor Alberta Schweitzera

17:30 – 18:00 hodin

Poslední noc Mistra Jana

Zápas o poznanou pravdu a zároveň těžké chvíle i pokušení poslední noci mistra Jana Husa v Kostnici. Ve Vršovickém divadle MANA hraje ochotnický soubor Sušdivoch Sušice.

Praha 10 – Vršovice, Husův sbor

19:00 – 20:00 hodin

Modlitba

Nešpory – Modlitba večerní části breviáře. Skládá se především z modliteb žalmů a textů z Bible.

Praha 1 – Malá Strana, kostel sv. Karla Boromejského

20:30 – 20:50 hodin

Pouť světla přes Karlův most – Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi kostelem Nejsvětějšího Salvátora na Starém Městě u Karlova mostu a kostelem sv. Tomášem na Malé Straně.

Praha 1 – Staré Město, kostel Nejsvětějšího Salvátora

20:00 – 23:30 hodin

Arteterapeutická dílna

Arteterapeutickou skupinu na spirituální téma povedou v kostele manželé Eva a Marek Holubovi z Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Praha 8 – Bohnice, kostel sv. Václava, Psychiatrická nemocnice

19:30 – 21:00 hodin

Modlitba se zpěvy z Taizé – doprovází farní hudební skupina Kalokazhatia, meditace, možnost zapálení svíčky a modlitby – prosby nebo poděkování za sebe nebo vaše blízké.

Praha 10 – Strašnice, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

21:30 – 21:55 hodin

Štěpán Škoch – improvizace na dechové nástroje zklidnění a meditace

Praha 10 – Vršovice, kostel sv. Václava

21:30 – 21:50 hodin

Některé tipy na programy na území Arcidiecéze pražské mimo Prahu:

Dětské programy

Loutkové divadlo „O zlaté rybce“ – Evangelický farář a herec Loutkařského spolku Rakovník, Zdeněk Turek, představí klasický příběh o hamižnosti a pýše a také o trestu, který musí zákonitě přijít. S marionetami provede děti napínavým dějem až do šťastného konce.

Beroun, sbor ČCE

18:00 – 18:50 hodin

Obří houpačka, výhledy na vodní nádrž a hra světel a stínů  – nasvícený kostel a uvnitř jen svíčky!

Bernartice-Borovsko, kostel sv. Petra a Pavla

Celovečerní program

Pohádková divadelní hra „Princezna je na draka“

V provedení ÚDIVu (dětského divadelního uskupení).

Černošice, modlitebna CB

17:30 – 18:30 hodin

Dílničky pro děti v kostelíku Josefa Lady!

Před kostelem sv. Václava budou k dispozici tvořivé dílničky pro děti.

Hrusice, kostel sv. Václava

17:05 – 18:45 hodin

a „Budu jako strom!“ – Vystoupení dětí z naší farnosti.

17:30 – 17:55 hodin

Výstavy

Výstava starých fotografií kostela v Nesvačilech

Bystřice-Nesvačily, kostel Nalezení sv. Kříže

17:30 – 20:00 hodin

Výstava k 600. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova

V říjnu tomu bude 600 let, kdy v Přibyslavi zemřel Jan Žižka. Tohoto muže s rysy středověkého rytíře a neporazitelného vojenského stratéga chceme představit nejen jako významnou postavu našich dějin, ale také jako muže víry.

Čelákovice, Husův sbor

Celovečerní program

Výstava dětských výrobků na téma „Srdce“

Mořina, kostel sv. Stanislava

16:30 – 20:00 hodin

Přednášky

Křesťanské motivy moderního výtvarného umění

Pavla Pečinková (* 17. února 1951 Brno) je historička umění, kurátorka, výtvarná kritička, vysokoškolská pedagožka na Katedře dějin umění a estetiky, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Český Brod, kostel Svaté Trojice

19:30 – 21:30 hodin

Historické souvislosti – Přednáška prof. PhDr. Ing. Jan Royta, Ph.D., DSc. o historii zdejšího kostela.

Lysá nad Labem, kostel Narození sv. Jana Křtitele

18:05 – 19:00 hodin

Sierra Leone – prezentace s promítáním – I. Thullah

Nové Strašecí, Husův sbor

20:30 – 20:45 hodin

Koncerty

Oldřich Janota a Romana Janotová, (Oldřich Janota, jedna z nejvýraznějších a nejsvébytnějších postav české hudební scény, muzikant, textař, básník, spisovatel… Romana Šilhavá Janotová, zpěvačka a houslistka.)

Pavlíkov-Skřivaň, kostel sv. Štěpána

18:30 – 20:00 hodin

Jaroslav Hutka – koncert

Jaroslav Hutka je český folkový hudebník, skladatel a písničkář, autor slavných protestsongů Havlíčku, Havle, Náměšť a dalších. Byl významným představitelem normalizačního disentu, strávil 11 let v nedobrovolné emigraci, ihned po Sametové revoluci se

Nymburk, Husův sbor, park Hrdinů

20:10 – 21:30 hodin

Improvizované pásmo hudby, vyprávění o zvonech kostela sv. Palmácia a příchod Václava IV. a královny Žofie Bavorské.

Účinkující: Petr Rudolf Manoušek (český zvonař), Josef a Filip Ulrychovi (kytara a housle), Pěvecký sbor Comodo – Loděnice, varhaníci, Jan Kačer (recitace o desateru Karla IV.), P. Josef Jonáš (kněz).

Za podpory Karlštejnského kulturního sdružení.

Karlštejn-Budňany, kostel sv. Palmácia

18:00 – 22:00 hodin

Koncert učitelů a žáků z umělecké školy

Kostelec nad Černými lesy, kostel sv. Andělů strážných

20:00 – 20:40 hodin

Koncert orchestru Musica Alternativa

Koncert bude tentokrát věnován Roku české hudby.

Králův Dvůr – Počaply, kostel Nanebevzetí Panny Marie, hřbitov

18:00 – 19:00 hodin

Pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense

Peruc-Radonice nad Ohří, kostel Povýšení sv. Kříže

20:30 – 21:30 hodin

Hudba kapely OUTSTANDERS

Červené Pečky, kostel Narození Panny Marie

19:00 – 20:00 hodin

(Kapela OUTSTANDERS má kořeny na základní škole v Červených Pečkách. Zde byl pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Kopecké, který na kytaru doprovázel Petr Nobilis. Po odchodu paní učitelky do důchodu sbor přestal fungovat. Několik dětí se ale shodlo s kytaristou, že mají rády rock´n´roll a že budou pokračovat jako rocková kapela. 2 dívky se dělí o pěvecké party a kluci hrají bicí, 2. kytaru a basu. Muzikanti se shodli na hudebních láskách (Beatles, Creedence, Deep Purple…) a na tom postavili repertoár, který doplňují i vlastními věcmi. Pro Noc kostelů mají trochu klidnější písně, které zahrají i v Červených Pečkách.)

Modlitba

Večerní čtení z Bible

Chyňava, kaple Husova sboru CČSH

20:00 – 21:00 hodin

Ztišení, meditace s písněmi Taizé

Jílové u Prahy, kostel sv. Vojtěcha

20:00 – 20:30 hodin

Čtení z Parabible, které bude doprovázeno písněmi

V kostele, který je tak trochu jinak budeme číst z Bible, která je také tak trochu jiná. Z Parabible. Čtení bude doprovázeno moderními křesťanskými písněmi. V průběhu programu bude možné pohovořit s duchovním či požádat o modlitby.

Neratovice, křesťanské centrum Jistota Neratovice

18:00 – 20:00 hodin