Nová církevní mateřská škola Komínek

V září 2024 se v Praze na Smíchově, přímo v bývalém areálu Lihovaru, otevřou dveře nové mateřské školy Komínek. Nová církevní škola bude sídlit v přízemí jedné z čerstvě dokončených budov, na adrese U Lihovaru 3. Komínek nabídne nejen moderní a bezpečné prostředí pro děti, ale také uzavřenou zahradu ve vnitrobloku, která se stane zeleným srdcem školky pro hry, objevování a učení venku.

06-chodba-var02
Chodba v MŠ Komínek

Za zrozením celého projektu stojí Arcibiskupství pražské, které je zřizovatelem školy. Škola bude vedena v křesťanském duchu s využitím pedagogiky Franze Ketta. Tato pedagogika cíleně vytváří a podporuje schopnost vytvářet a oceňovat vztahy, předpokládá, že právě v jejich hloubce se uskutečňuje vztah člověka k Bohu. Křesťanská výchova v mateřské školce prostupuje celým výchovným působením. Děti budou každodenně vedeny k vděčnosti, k vzájemnému porozumění, pomoci a ke smířlivému řešení konfliktů. Naší snahou je, aby se mateřská škola stala místem, kde se snoubí tradice s moderním přístupem ve vzdělávání, a kde každé dítě najde prostor pro svůj jedinečný osobní rozvoj.

Mateřská škola bude dvojtřídní s kapacitou 50 dětí. Budou zde dvě herny, moderně vybavená výdejna, oddělená ložnice, která se může proměnit na multifunkční prostor pro hry, odpočinek a učení. Vše je navrženo tak, aby podporovalo zvídavost a bezpečný rozvoj našich nejmenších. Prostředí je systematicky a přehledně uspořádané, což podporuje pocit bezpečí a pohody pro další učení a objevování.

V mateřské škole Komínek si klademe za cíl nejen vzdělávat, ale také budovat silnou a pozitivní komunitu, kde se vzájemná důvěra mezi rodiči a učiteli stává základem našeho společného působení. Naším přáním je být otevření potřebám rodin, umožnit průběžnou výměnu zkušeností a poznatků o tom, jak se děti ve školce cítí, jaké nové dovednosti si ze školky odnášejí a co si nesou s sebou domů.

Základem naší pedagogické filozofie je budování vztahů mezi námi. Je pro nás klíčové, aby se každé dítě u nás cítilo oceňované a podporované ve svém růstu a objevování, s porozuměním, že spolupráce převažuje nad soutěživostí a že chyby jsou přirozenou součástí učení a patří k životu. Děti zde najdou jasná pravidla postavená na sebeúctě, vzájemné úctě a respektu.

Období těsně před nástupem do první třídy je pro děti zásadním milníkem. Proto si klademe za cíl podporovat komplexní rozvoj dětí, aby byl jejich přechod na základní školu co nejpříjemnější a nejpřirozenější. Pro předškoláky je vytvořen speciální program, který klade důraz na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a zároveň je seznamuje s anglickým jazykem.

Rádi bychom využili mnohé příležitosti, které nám Praha nabízí, aby se Komínek stal mostem spojujícím děti s bohatým světem okolo nich. Budeme se snažit aktivně zapojovat do komunity městské části Prahy 5 a využívat kulturní, sportovní a jiné možnosti, které nám Praha nabízí.

Podrobnější informace o mateřské škole, přijímacím řízení a koncepci školy najdete na webových stránkách: www.mskominek.cz.

Barbora Křivohlavá, ředitelka MŠ Komínek