Nová kniha o Mariánském sloupu

Novou knihu o Mariánském sloupu prezentoval ve středu 3. listopadu v pražském arcibiskupském paláci její autor, dlouholetý předseda Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, akademický sochař a restaurátor Jan Bradna.

Radujsekonejdobro-obalka-vyrez

„V roce 1987 přišlo do restaurátorské komise ČFVU několik objednávek na restaurování soch v Lapidáriu Národního muzea. Mezi nově přišlými objednávkami byla i žádost přestěhovat v rámci Lapidária sochy z Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a následně je restaurovat. Takto jsem se před 34 lety dostal k práci na Mariánském sloupu. Tehdy jsem toho o něm věděl velmi málo,“ vzpomíná v knize „Raduj se, konej dobro“ na své první profesní setkání s Mariánským sloupem Jan Bradna. Jak upozorňuje, celá jeho kniha je takovým jedním velikým ohlédnutím za více než třiceti lety práce, kterou se svými kolegy a přáteli obnově této významné barokní památky věnoval. „Je zakládajícím členem Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu v Praze a od roku 1997 byl i jejím předsedou. Shromáždil velké množství fotografického materiálu, vedl odlití fragmentů sochy Panny Marie v pražském Lapidáriu a řídil doplnění sádrového modelu sochy i jeho převod do kamene,“ vypočítává aktivity Jana Bradny na obnově sloupu vydavatel knihy Martin Leschinger a připomíná, že Jan Bradna sehrál v této záležitosti významnou roli. „Ve svém vyprávění nám předkládá vlastní příběh, který se protnul s úžasným příběhem rekonstrukce a návratu prvního barokního sousoší na Staroměstské náměstí. Jan Bradna v něm díky své profesi a citu pro nápravu křivd sehrál jednu z ústředních rolí. Byla zkouškou víry, plná dramatických zvratů, obětavé a trpělivé práce. Ačkoli text nezapře odbornou erudici a celoživotního tvůrčího ducha, je především laskavým svědectvím jednoho krásného lidského života,“ říká Martin Leschinger.

Kniha vychází v nakladatelství Flétna na křídovém papíru v pevné vazbě. Má 288 stran včetně barevných a černobílých fotografií. Její doporučená cena je 455 Kč.

(pri)