Nový film o Likvidaci lepry

Lepra je nemoc, která zdaleka nepatří minulosti. Ještě dnes sužuje život mnoha lidem v chudých zemích. Nový dokumentární film o organizaci Likvidace lepry, která se bojem s touto obávanou nemocí zabývá, si mohou zájemci prohlédnout na kanále.

„Dokument obsahuje celou řadu zajímavých záběrů z projektů, které LL podporuje. Kostru tvoří výpovědi osob, které navštívily země, kam putuje pomoc dárců Likvidace lepry,“ říká ředitel Likvidace lepry Lubomír Hajas. A dodává, že Likvidace lepry je kresťanská nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je od roku 2010 Arcibiskupství pražské. Navazuje tak na činnost, kterou od roku 1992 vykonávalo občanské sdružení LL-Likvidace lepry o.s. 

“Cílem organizace Likvidace lepry je především aktivně pomáhat lidem trpícím malomocenstvím, vředy buruli a tuberkulózou,” vyvsětluje Lubomír Hajas.

Lepra

Činnost LL se primárně zaměřuje:

  • na organizaci a koordinaci pomoci pro lidi postižené především leprou, TBC a vředy buruli;
  • na budování zdravotnických zařízení a spolufinancování jejich provozu;
  • na podporu následné péče vyléčených zejména v oblasti duchovní, vzdělávací a sociální;
  • na osvětovou činnost. Šíření obecného povědomí o problematice malomocenství a jiných příbuzných chorob včetně jejich následků. Především formou přednášek, tiskem, sdělovacími prostředky apod.;
  • na spolupráci s dalšími charitativními a humanitárními sdruženími. Především s německými organizacemi DAHW a Action medeor. Tato spolupráce umožňuje větší dosah poskytované pomoci;

Bohatství organizace Likvidace lepry se podle ředitele Hajase zakládá nejen na zkušenostech a mezinárodní spolupráci, ale především na vytrvalé štědrosti tisíců drobných dárců a podporovatelů, z jejichž příspěvků je celé dílo financováno. “V průměru se během roku podaří vysbírat kolem 16 milionů korun, které bývají následně používány na osvětové a projektové účely. Od roku 2014 se Likvidace lepry podílí na léčbě a pomoci lidem postiženým malomocenstvím v Indii (dvě nemocnice sv. Josefa poblíž Kalkaty), podpora diecézní nemocnice v Litembu, Tanzanii (spolupráce s Action medeor). Ve spolupráci s DAHW podporujeme projekty v africké Libérii a ve státech Jižní Ameriky, konkr. Bolívie, Brazílie a Kolumbie,” uzavírá Lubomír Hajas.