Nový katechetický web Arcidiecéze pražské

Středisko pro katechezi a výuku náboženství připravilo od 1. března 2021 na adrese https://katechete.apha.cz/ (nejen) pro katechety a učitele náboženství nové přehledné webové stránky. Najdou zde kompletní nabídku pro svou službu: přehled pořádaných akcí včetně možnosti přihlášení na ně, nově vytvářené jednotlivé pomůcky i celé cykly, přehled vydané literatury, katalogy půjčovny, formuláře a legislativní dokumenty a mnoho dalšího.

Všem zájemcům pak stránky nabízí přehled činnosti střediska, aktuality a po registraci rovněž možnost bezplatného přístupu k pomůckám, které je možno využít v rodinách, ve školách nebo pro soukromou potřebu. Nabídka se bude dále rozšiřovat i podle podnětů a zpětné vazby, za kterou správci stránek předem děkují!

Novy-web-zprava-ilustracni
katechete.apha.cz