O Velikonocích věřící uctí kříž lidického faráře

Kříž, který visel v pracovně nacisty umučeného lidického faráře P. Josefa Štemberky a později i v lidické škole, bude v průběhu velikonočních svátků vystaven v katedrále sv. Víta. Pražskému arcibiskupství jej v úterý 22. března zapůjčil ředitel Památníku Lidice Plk. Eduard Stehlík.

Plkstehlikkriz-lidice
Kříž, pod kterým se modlil i lidický farář P. Josef Štemberka, zapůjčil pro letošní Velikonoce pražskému arcibiskupství ředitel Památníku Lidice Plk. Eduard Stehlík.

„Jde o kříž, který visel v lidické škole. Dá se říci, že skutečně zázrakem přežil vyhlazení Lidic. Do sbírek Památníku Lidic se dostal hned po druhé světové válce a od té doby je tam uchováván. Nyní jsme se domluvili s panem kardinálem, že kříž bude po dobu velikonočních svátků přítomen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při bohoslužbách. Pro nás je to velká čest a myslím si, že je to v souvislosti s 80. výročím vyhlazení Lidic, které si budeme připomínat v červnu letošního roku, i nesmírně důležité,“ uvedl Plk. Eduard Stehlík.

P. Josef Štemberka působil ve středočeských Lidicích dlouhých 33 let, od roku 1909 až do osudného 10. června 1942, kdy nacisté Lidice vyhladili. Jako jeden z posledních lidických mužů byl zastřelen i P. Josef Štemberka, jemuž měla být jako duchovnímu nabídnuta milost, což ovšem odmítl. Pražské arcibiskupství již začalo shromažďovat materiály potřebné k zahájení oficiálního procesu blahořečení.  

(pri)