Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Každý z nás uvažuje, čím potěšit blízké u vánočního stromečku, čím je obdarovat. Chceme jim dát pocítit, že jsou milovaní, že nám na nich záleží. Mezi námi žijí lidé, kterým život místo dárků naděluje hodně bolesti a trápení. Nemohou prožít krásné a veselé Vánoce. Arcidiecézní charita Praha se na vás obrací s touto výzvou: Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi!

Adventni-vyzva-1

Pražská Arcidiecézní charita je důvěryhodnou organizací se stoletou historií. Provozuje azylové domy, domovy pro seniory, terénní sociální služby, noclehárny, nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradny a řadu dalších služeb pro ty, kteří se ocitají v bezvýchodné situaci nebo potřebují péči. Její pomoc se každoročně dostane k tisícům nejpotřebnějších.

Darujte jeden z těchto praktických dárků

Jak můžete pomoci? Vyberte praktický dárek, který byste potřebnému člověku rádi dali: noc v teple, teplé oblečení nebo potravinový balíček. Pro většinu z nás jsou samozřejmostí, pro řadu seniorů a sociálně potřebných rodin nikoli.

Charita Váš dar promění v podporu lidem, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. Váš dar potěší a pomůže zároveň.

Váš dar můžete poslat na sbírkový účet Arcidiecézní charity Praha 749986/5500. Variabilní symbol označí dárek, který jste vybrali: 40 22 (noc v teple, doporučená výše daru 500 korun), 40 02 (teplé oblečení, 1 000 korun) nebo 41 22 (potravinový balíček, 2 000 korun). Darovat můžete také online na www.praha.charita.cz/adventni-vyzva. Váš dar v jakékoli výši pomůže.  

Jarmila Lomozová, mluvčí Arcidiecézní charity Praha