Obdarujte o Vánocích nejen své blízké

Příspěvkem na potravinovou pomoc lidem v nouzi, kterou zajišťuje pražská arcidiecézní charita, můžeme před hladem ochránit mnoho potřebných.

Ilustracni-snimekcharita

Arcidiecézní charita Praha distribuuje ročně tuny potravinové pomoci lidem, kteří jsou v nouzi a kterým hrozí hlad. Potraviny získává díky evropskému fondu FEAD i z potravinových sbírek. 

Během druhé vlny koronaviru se na Charitu obrátilo takové množství potřebných lidí, že zásoby potravin občas docházejí. Prosím přispějte na jejich nákup, aby pomoc mohla pokračovat dál.

  • Váš dar 500 korun zajistí potravinový balíček pro člověka bez přístřeší.
  • Váš dar 800 korun proměníme v nákup pro tří až čtyřčlennou rodinu.
  • Váš dar 1 500 korun zabezpečí potravinovou pomocí vícečlennou rodinu.

Prosíme, podpořte sbírku darem na konto 749986/5500, variabilní symbol 4101

Přispět je možné i online na webových stránkách Arcidiecézní charity Praha.

Jarmila Lomozová