Objev relikvie z tzv. Pravého kříže

V Milevském klášteře byl 21. 12. 2020 za účasti J. Em. kardinála Dominika Duky a J. Exc. biskupa českobudějovického Vlastimila Kročila zveřejněn objev jedné z pašijových relikvií – části hřebu z tzv. Pravého kříže.

Milevsko-web
Foto: Geo_CZ

V dutinách severní, románské zdi lodi kostela sv. Jiljí v Milevsku našli archeologové dřevěný relikviář, zdobený zlatem a stříbrem. Z trosek relikviáře se podařilo vyzvednout odseknutou část kovaného železného hřebu z tzv. Pravého kříže. Na přibližně 6 cm dlouhém hřebu je vytvořena značka v podobě křížku z jednadvacetikarátového zlata.

Hreb-web
Hřeb z Pravého kříže, vlevo rentgenový snímek, vpravo ve viditelném spektru. Foto / grafika: mARTin Frouz / Geo_CZ

Na masivním zlatém plechu, který původně zdobil víko schrány je tepáním vytvořený kříž a dvě písmena „IR“. Písmena lze v daném kontextu chápat jako zkratku pro latinské – Iesus Rex, tedy Ježíš Král. Podle dendrologického posudku lze v troskách relikviáře rozpoznat dva druhy dřeva – modřínové a dubové. Modřínové dřevo je radiokarbonovou metodou datováno do období 1290 – 1394 po Kristu a dřevo dubové do období 260 – 416 po Kristu.

Relikviar-web
Trosky dřevěného relikviáře se zlatou destičkou, foto: mARTin Frouz

Pravý kříž je tradiční označení pro kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Zbytky Pravého kříže a další pašijové relikvie nalezla při své pouti do Svaté země sv. Helena a ve 4. století je přivezla do Říma.

Milevský premonstrátský klášter je nejstarším klášterem v jižních Čechách, byl založen v osmdesátých letech 12. století Jiřím z Milevska a opatem Jarlochem. Do husitských válek byl jedním z nejbohatších klášterů v Českém království. Na výzkumu, moderní 3D dokumentaci a záchraně výjimečného kulturního dědictví zde spolupracují Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Naše historie z. s., Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, Správa jeskyní ČR, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, Západočeské muzeum v Plzni a Národní památkový ústav.

Zdroj: Pavel Břicháček, archeolog; Jiří Šindelář, geoinformatik