V katedrále odhalili bustu kardinála Berana a ocenili sochaře Karla Stádníka

Zlatou svatovojtěšskou medailí in memoriam ocenil na svátek sv. Zikmunda, v pátek 30. dubna, během bohoslužby ve svatovítské katedrále kardinál Dominik Duka sochaře a jáhna Karla Stádníka. Následně zde byla odhalena busta kardinála Josefa Berana, která vznikla podle Stádníkovy sádrové předlohy.

Ccc-3092

„Předloha a forma k odlití této bronzové busty vznikla na půdě Akademie výtvarných umění. Sokl vznikl podle návrhu Václava Hlaváčka. Jde o speciální druh hnědého mramoru původem ze Španělska, který byl vybrán se zřetelem k tumbě kardinála Josefa Berana,“ vysvětluje diecézní konzervátor P. Vladimír Kelnar, který předlohu pro zhotovení busty vybíral.

Karel Stádník vystudoval Akademii výtvarných umění u prof. Otakara Španiela. Jeho následná studia teologie byla přerušena po akci K v dubnu 1950. K jeho nejvýznamnějším restaurátorským počinům náleží oltář Jana Křtitele v chrámu Panny Marie před Týnem, skupina plastik ze zpovědnic a oltář od Matyáše Brauna v kostele sv. Klimenta, kalvárie od Maxmiliána Brokoffa v kostele sv. Havla, reliéf Poslední večeře z Národního muzea v Praze, nadživotní plastika Madony s Ježíškem z kostela sv. Felana v Cáchách, a společně se synem Vojtěchem inkrustace v kapli sv. Kříže na Karlštejně.

Věnoval se i vlastní sochařské tvorbě. Křížové cesty vytvořil pro katedrálu sv. Václava v Olomouci, Nemocniční kapli v Kolíně nad Rýnem, kostel Panny Marie Andělské a kostel Panny Marie Královny Míru na Lhotce. Jeho plastiky zdobí ikonostas v řeckokatolickém kostele sv. Klimenta, sousoší sv. Anežky české můžeme vidět zde v katedrále, sochu sv. Václava v kostele sv. Václava v Petrově, sochu sv. Patrika a Ukřižovaného Krista v kostele sv. Patrika v Glen Cove v New Yorku. Navrhoval i oltářní stoly, např. skleněný oltářní stůl v kostele nejsvětějšího Salvátora.

Velice důležitou byla pro něj i činnost jáhenská, svázaná především se službou starým a nemocným lidem a po sametové revoluci působení spolu s P. Antonínem Bělohlávkem v kostele sv. Jana Křtitele na Velízi. Karel Stádník zemřel 12. ledna 2011 a je pochován na břevnovském hřbitově u sv. Markéty.

Zlatá medaile sv. Vojtěcha mu byla udělena in memoriam za úctyhodné celoživotní dílo, obětavou službu Církvi a osobní statečnost. Ocenění je rovněž poděkováním celé rodině, která mu byla oporou. (Vyznamenání převzala manželka oceněného, paní Vlasta Stádníková.)

(pri, zem)