Ocenění pro pracovníky Arcidiecézní charity Praha

Při příležitosti svátku svatého Václava, během poutní mše svaté 28. září ve Staré Boleslavi, předal arcibiskup pražský Jan Graubner ocenění třem pracovníkům Arcidiecézní charity Praha.

Charita
Na snímku dva z oceněných pracovníků Arcidiecézní charity Praha: ředitel Jaroslav Němec a mluvčí ADCHP Jarmila Lomozová (zcela vlevo). Snímek: Martina Řehořová/Člověk a Víra

Svatý otec František uděluje Řád sv. Řehoře Velikého panu Ing. Jaroslavu Němcovi za velký, velkorysý a profesionální přínos k rozvoji Arcidiecézní charity Praha, za iniciování mnoha projektů ve prospěch chudých a znevýhodněných, a to i mimo Českou republiku. A také pro jeho optimismus a postoje v profesním i osobním životě.

Ing. Jaroslav Němec studoval ekonomii, pracoval ve vedení České pošty, v roce 2008 byl vládou České republiky jmenován zástupcem neziskového sektoru, členem Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu. V letech 2013 až 2016 byl statutárním zástupcem předsedy Rady humanitárních organizací. S manželkou Pavlou vychovali sedm dětí.

Svatý otec František uděluje vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice panu Mgr. Pavlu Šimkovi za dlouholetou velkorysou a profesionální práci ve prospěch chudých, znevýhodněných a opuštěných lidí v Arcidiecézní charitě Praha, za rozvoj mnoha projektů ve prospěch potřebných i mimo Českou republiku, za četné angažmá v katolické církvi v misijní a evangelizační činnosti.

Mgr. Pavel Šimek za minulého režimu vyučoval děti náboženství a pořádal duchovní setkání pro středoškoláky. Za tuto činnost byl pronásledován státní policií. Je členem Třetího augustiniánského řádu a s manželkou Mirkou vychovali dvě dcery. Vystudoval teologii a kurz aplikované psychoanalýzy. V katolické Charitě pracuje od roku 1990, o pět let později se stal zástupcem ředitele Arcidiecézní charity Praha a v této pozici působí dodnes.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, uděluje paní PhDr. Jarmile Lomozové medaili biskupa Antonína Podlahy Arcibiskupství pražského za dlouhodobou, nápaditou a obětavou službu v charitním díle Arcidiecéze pražské.

Vystudovala ekonomii a sociologii, absolvovala roční studijní pobyt v USA. V Arcidiecézní charitě Praha pracuje od roku 2002. Do roku 2011 vedla zahraniční rozvojové projekty v Indii, Ugandě, Zambii a dalších zemích. Podílela se mj. na rozšíření programu Adopce na dálku a založení České nemocnice v Ugandě. Od roku 2011 se věnuje prezentaci Charity navenek, komunikaci s médii a rozvoji dárcovství.

(APHA)