Ocenění pro pražské arcibiskupství

Mezi 100 nejlepších společností v České republice zařadila společnost Comenius pražské arcibiskupství. Ocenění obdrželo arcibiskupství v oborové kategorii „ZDRAVÍ-VZDĚLÁNÍ-HUMANITA“ 1. prosince v pražském Obecním domě. Cenu převzal generální vikář pražského arcibiskupství Mons. Jan Balík, který při této příležitosti vystoupil s projevem, věnovaným Františkově ekonomice daru.

Konference

Podle papeže Františka mají ekonomicky činné instituce rozdělit svůj zisk do tří oblastí: do rozvoje samotného podniku, na vzdělávání lidí (nemyslí se tím jen jejich profesní stránka, ale jejich všestranně lidský a duchovní rozvoj), a na pomoc potřebným. „Přesně tak nastavujeme v současné době hospodaření církve, které se dostalo před deseti lety s platností zákona o tzv. restitucích do zcela specifické a historicky ojedinělé situace. Naším cílem není shromažďování zisku. Snažíme se profesionálně hospodařit, abychom získané prostředky mohli darovat na všestranný rozvoj lidí,“ uvedl generální vikář Mons. Jan Balík. V souvislosti s tím, že od roku 2030 přestane stát církev financovat, pak vysvětlil, jak arcibiskupství na novou situaci zareagovalo: „Můj tým aplikoval v minulosti církví v Čechách hojně využívané nadace a vydal se cestou veřejně prospěšného svěřenského fondu, modelu praktikovaného církvemi v anglosaském světě, který umožňuje vytvořit klasickou holdingovou strukturu,“ uvedl vikář. A upřesnil, že pilířem hospodářské činnosti v pražské arcidiecézi bude lesní hospodaření a nájemní bydlení pod značkou XPlace.

Připomněl zároveň, že církev vynakládá finanční prostředky na nejrůznější projekty, z nichž má prospěch celá společnost, věřící i nevěřící. „Jen v pražské arcidiecézi existuje 31 církevních škol a školských zařízení. Jedná se o školy prestižní jako naše gymnázia, ale též o školy pro žáky se specifickými potřebami, kterých neustále přibývá, jako je škola logopedická, kde nás čeká stavba nové budovy,“ upozornil generální vikář. Zmínil i četné charitativní projekty, jež církev podporuje. „Existují projekty pro lidi v krizi, domy pro ženy a děti prožívající násilí, nízkoprahové kluby pro mládež, domácí hospice a mohl bych pokračovat a vyjmenovávat mnoho dalších charitních pomocí.“

Stát se darem pro druhé

Zapomínáme na to, že skutečná seberealizace člověka vyžaduje udělat ze svého života dar pro druhé: pro svoji rodinu, manželku, manžela, děti, kolegy v zaměstnání, pro druhé kolem sebe.“

(pri)