Opravy na Sázavě se blíží do finále

Po dvou letech oprav finišuje obnova Svatoprokopského poutního areálu na Sázavě.

Sazava

„Je dokončena oprava fary, a také nedostavěné gotické torzo a věž jsou po dokončení všech prací a restaurátorských zásahů připraveny k předání,“ říká farář u sv. Prokopa na Sázavě P. Radim Cigánek. Podle něj se nyní opravuje krypta a interiér kostela. „Z důvodu nevhodných klimatických podmínek musela být zastavena práce pokrývačů na střeše, neboť prejzová krytina se dává do malty. Na střeše naopak dál pracují tesaři, kteří výrazně rekonstruují a obnovují sanktusní věžičku nad vchodem do kostela,“ vysvětluje P. Cigánek. A dodává, že půjde-li vše podle plánu, měly by být opravy dokončeny během letošního jara. Následně se pak poutní areál (podle možností daných situací s kovidem) otevře poutníkům a návštěvníkům.

(pri)