Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka reaguje na kritická vyjádření ke svému kázání ze dne 6. února 2021, v němž přirovnal koronavirus k možné „biologické zbrani.“ Kázání pražského arcibiskupa vyvolalo četné reakce laické i odborné veřejnosti, stejně jako doplňující dotazy ze strany médií, a proto se kardinál Duka rozhodl k tomuto tématu ještě jednou vrátit. Jako formu zvolil otevřený dopis imunologovi prof. Václavu Hořejšímu, který patřil k jeho nejhlasitějším kritikům. V dopise se český primas vyjadřuje i ke stížnosti čínského velvyslanectví.

Covidnovy

Vážený pane profesore,

omlouvám se, že volím cestu otevřeného dopisu, ale veden skutečností, že i Vy jste reagoval veřejným prohlášením na mne, pak i já veřejně odpovídám Vám ve věci kázání ze dne 6. února 2021 v katedrále sv. Víta.

Nevím, zdali jste poslouchal celé mé kázání, které se primárně nezabývalo otázkou koronaviru. Pokud jsem o něm hovořil, bylo využito známé kazatelské figury, kdy kázání je také literárním tvarem. Jde o využití hyperboly, nadsázky, která má burcovat a zvýšit pozornost posluchače.  

Obsahem mého kázání bylo téma, které míří do vnitřního života církve. Téma o upevnění postoje pomoci. Postoje být k dispozici lidem, kteří trpí a jsou sužování existencionálními obavami či obavou ze smrti. Podobě papež František používá této nadsázky, když např. hovoří o ideologii genderu, jako o jaderné katastrofě či o potratu, který nazývá nájemnou vraždou. Posluchači ví, že nejde o právní ani faktické označení jevů. Takováto hyperbola má posluchače mj. přivést i k reflexi a hlubšímu poznání. To bylo i mým cílem. Použil jsem-li termínu biologická čínská bomba, musí být tato nadsázka chápána obdobně jako výše uvedený případ Papeže Františka.  Tvrdím, že jsem měl příležitost hovořit s odborníky, kteří  o této hypotetické variantě o nechtěném úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Jste připraven nést odpovědnost a přinést důkazy, že toto mé eventuální tvrzení nemůže být pravdou?

Biologická zbraň nemá primárně zabíjet. Může paralyzovat bojující jednotky protivníka a při jejich převozu do týlu vyvolat ochromení civilního obyvatelstva. V důsledku toho dojde k rozvrácení ekonomického a společenského života. To vyvolává politický rozvrat. A to právě kolem sebe můžeme pomalu pozorovat.  Nepředávám názory odborníků, že jde o cílenou zbraň. Ale mohlo jít o nešťastný omyl. K uchování míru ve světě je zapotřebí věnovat velkou pozornost výrobě nejen nukleárních zbraní, o kterých se hovoří velmi mnoho, ale i biologických zbraní. Bohužel ty jsou možnou budoucností války. Zde považuji za povinnost připomenout mé členství v Papežské komisi Iustitia et Pax, která je součástí papežského Úřadu pro integrální rozvoj. Existence COVID – 19 byla v Čínské lidové republice utajována, její oznámení provázela persekuce lékařů ČLR, kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje.

Kázání je specifickou formou. Je součástí náboženského projevu, tedy náboženské svobody, která patří mezi základní, fundamentální lidská práva. Jedná se o literární formu a domnívám se, že mám stejná práva využívat metaforického vyjádření, jako divadlo v Brně, které dle rozhodnutí soudů neuráželo Krista, ale jen hyperbolicky vyjadřovalo určitý postoj.  

Jako člen kardinálského sboru, a biskup, který také zachovává kolegialitu, jsem před nedávnem reagoval i na prohlášení federací biskupských konferencí Asie a Austrálie, které odsoudily postup ČLR, a též liknavost WHO i OSN. Udivuje mne, že na takovéto texty většinová mainstreamová media nereagují a tyto mé postoje je nezajímají. Mým posláním není šířit fake news a poplašné zprávy, jak se domníváte. Upozorňuji, že můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty. Ano, v té době šířil slovy KSČ fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.

Nezapomínejme, že v ČLR nejsou zcela respektována lidská práva. Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována. Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavovány represím v ČLR. Můžeme pozorovat rapidní omezování svobod a nedodržování dohod v Hongkongu. Má podpora kardinála Zena při jeho návštěvě Prahy zůstala opět zcela bez povšimnutí. Za takovéto situace jsem povinen následovat své svědomí a nemlčet o možných eventualitách.  

Zaráží mne jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům. V Africe i Asii jsou miliony lidí kvůli víře pronásledováni a vražděni. Tento virus upozaďuje řešení těchto problémů, kdy umírají desetitisíce lidí ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu. 

Moje vyslovené podezření je skutečně hypotetické, nyní těžko dokazatelné, ale rád bych upozornil, na zveřejněnou zprávu WHO, kdy cituji[1]:

1) „Virus už široce koloval v prosinci (2019) ve Wu-chanu, což je nové zjištění,“ řekl stanici CNN dánský vědec Peter Ben Embarek, vedoucí týmu WHO.

2) Marion Koopmansová, nizozemská viroložka, která se též účastnila vyšetřování, řekla stanici NPR, že trh  „není celý příběh“ a že virus se šířil i mimo něj.

3) Německý vědec Fabian Leendertz uvedl, že tým souhlasil se zahrnutím teorie do svých hypotéz z „respektu“ k čínským kolegům, ač on sám samotnou myšlenku považuje za „velmi nepravděpodobný scénář“.

4) WHO nevyloučila ani možnost prosazovanou bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že koronavirus unikl z čínské laboratoře. Embarek ji nicméně označil „za silně nepravděpodobnou“.

5) Poradce prezidenta pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan prohlásil, že zpráva nesmí být ovlivněna „úpravami ze strany čínské vlády.“

6) Současná administrativa Joe Bidena vyjadřuje nad zprávou WHO nespokojenost a žádá nové hlubší šetření, vzhledem Čínské strany.

Vážím si této zprávy WHO za její snahu o objektivitu!

K prohlášení velvyslanectví ČLR bych chtěl dodat, že při návštěvě presidenta ČLR jsem osobně odevzdal list, ve kterém jsem konstatoval určitá zlepšení, ke kterým došlo v minulých letech v ČLR.  Také jsem ale připomněl určité zhoršení situace v ČLR ohledně lidských práv a náboženských svobod.  List, který jsem osobně předal do rukou pana prezidenta byl převzat a pan president mi osobně přislíbil odpověď přes ambasádu, která nikdy nepřišla. Po uplynutí předepsaných lhůt jsem tento dopis zveřejnil na webových stránkách, opět bez zájmu našich medií.

Moje slova pronesená při homílii, byla určena pro řeholníky a nejsou ani politickým prohlášením, ale ani odbornou či vědeckou diskuzí. Mají vést k zamyšlení. Jako člen římské kongregace pro řeholníky nemohu nevzpomenout osud řeholnic a řeholníků v ČLR. Moje slova mají být  výzvou k cestě nápravy, aby i velký čínský národ mohl žít v plné svobodě jak duchovní, tak společenské, a mohl svobodně hovořit i jako Vy. Protože svoboda projevu je stejně důležitá, jako svoboda náboženská.

S pozdravem

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český

P.S. Stojí také za zamyšlení, proč Velká Británie neprotestuje proti označení britská mutace, Afrika proti africké mutaci, Brazílie proti brazilské mutaci, ale Čína brojí proti označení Čínského viru…


[1] Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-who-vedci-mutace-koronavirus-wu-chan.A210216_155514_zahranicni_jhr