Otvíráme podzimní kurz přípravy na život v manželství

Přijímáme přihlášky do podzimního kurzu  12. 10. – 30. 11. 2021. Zatímco po celý školní rok 2020/2021 probíhaly přípravy na manželství distanční formou, připravujeme se na to, abychom mohli opět zahájit přípravy „na živo“ v sále Pastoračního střediska, formou přednášek a následných seminářů pod vedením manželských párů. Program je rozvržený do osmi večerů – témat. S obsahem kurzu se můžete podrobněji seznámit na stránkách Centra pro rodinu.

K
Foto Žaneta Malá

Ve školním roce 2020/2021 absolvovalo Přípravu na manželství pořádanou Arcibiskupstvím pražským 180 párů snoubenců, včetně letního kurzu, kterého se díky distanční formě zúčastnilo 30 párů.

Vybíráme ze zpětných vazeb:

  • Hlavní přínos vidím v tom, že se otevřela různá témata, která si myslím, že je důležité probrat s partnerem ještě před svatbou. Pravidelné zamýšlení a diskuze o manželství také pomohly ujistit se v našem rozhodnutí, že toto opravdu chceme. Takto důležitý závazek nelze brát na lehkou váhu a doporučila bych tuto nebo podobnou přípravu na manželství i nevěřícím párům.
  • Celá tato příprava nám trochu otevřela oči. Hlavní přínos přípravy vidíme v uvědomění, že manželství není jen kus papíru a prstýnky na ruce. Manželství je hlavně o vzájemné lásce, respektu a důvěře.
  • Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za skvělý kurz, který jste i přes koronavirovou situaci a online průběh zvládli skvěle a byl pro náš vztah a budoucí manželství přínosem. Velmi se nám líbily jak zvukové, tak i video nahrávky.
  • Absolvovaný kurz hodnotím velmi kladně a přínosně. V této souvislosti bych zejména rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho obsahu, průběhu a organizaci. Cením si toho, že jsme společně se snoubenkou měli možnost nahlédnout do různých oblastí partnerských vztahů a společného života. Ačkoliv se mnohdy nejedná o „nic nového“ je skvělé se někdy nad některými otázkami a oblastmi společně zastavit a popřemýšlet nejenom nad svým pohledem na svět, ale také slyšet, jak ho vidí náš protějšek. Nejjednodušší otázky mívají mnohdy složité řešení a člověk si tak musí uvědomit sám sebe, své priority a kdo a co je v životě důležité.
  • Bylo příjemné vyčlenit si jednou týdně čas jen na to, abychom rozvíjeli svůj vztah a sdíleli svoje myšlenky a pocity.
  • Děkuji za inspirativní kurz, osobně bych ho doporučil i ostatním snoubencům, včetně těch, co neplánují církevní sňatek.

Upozorňujeme, že kurz je pouze o doplňkem přípravy oddávajícím knězem. Všechny náležitosti svatby je potřeba domlouvat s ním v dostatečném předstihu. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese Centra pro rodinu.

Přihlaste se pomocí elektronického formuláře ZDE