P. Matúš Kocian osobností Českého Brodu

Oceněním Osobnost města Český Brod byl v polovině června vyznamenám P. Matúš Kocian, duchovní správce farnosti při kostele sv. Matěje v pražských Dejvicích.

Koc

„Když mi paní navrhovatelka volala, říkal jsem jí, ať neblázní, vždyť už na mě v Českém Brodě všichni zapomněli,“ říká P. Matúš Kocian, který v Českém Brodě prožil osm a půl roku svého kněžského života; posledních více než pět let však už vykonává duchovní službu v Praze. Vystudovaný přírodovědec P. Matúš Kocian zde kromě své farnosti u sv. Matěje působí ještě jako duchovní správce akademické obce při České zemědělské univerzitě. Věnuje se rovněž fotografování. Jeho snímky si mohli zájemci prohlédnout i na několika výstavách. „Vážím si toho, že ocenění nevyšlo od těch nejbližších, pro které jsem zde sloužil mše svaté, budoval komunitní centrum a opravoval kostely, ale vzešlo od člověka, kterého znám z mimofarních aktivit. To je pro mě důkaz, že moje služba v Českém Brodě měla i určitý přesah pro celé město,“ děkuje P. Matúš Kocian.

(apha)