Papež František jmenoval kardinála Duku legátem na mariánském jubileu v Polsku

Svatý stolec zveřejnil list papeže Františka adresovaný kardinálu Dominiku Dukovi, kterého Svatý otec jmenoval papežským legátem na slavnosti korunovace obrazu Panny Marie ve Smolici v poznaňské arcidiecézi 9. září.

Dkd-ralbrecht

Kardinála Duku budou při oslavách v rámci mariánského jubilea budou provázet Mons. Bogdan Częsz, poradce Komise pro nauku víry při Polské biskupské konferenci a Mons. Ireneusz Dosz, kancléř poznaňské kurie.

Svatý otec v latinsky psaném listě, datovaném na památku sv. Ignáce z Loyoly, připomíná evangelní uzdravení setníkova služebníka jako jednu z mnoha epizod Ježíšovy služby nemocným a trpícím. Kde je Kristus, je však vždy také jeho laskavá Matka, již věřící oprávněně nazývají „Uzdravení nemocných“ a k níž se obracejí jako k matce, která se přimlouvá u Boha, pokračuje papež.

Rovněž obraz Smolické Madony v poznaňské arcidicézi je uctíván pod tímto titulem („Uzdravení nemocných“) již od 14. století a 9. září bude ozdoben korunou, kterou papež František požehnal 17. května ve Vatikánu. Jak papež píše, stane se tak k větší slávě a nádheře blahoslavené Panny Marie, o jejíž ochranu a přímluvu věřící žádali zejména v čase koronavirové pandemie.

Papež na tento obřad vysílá jako svého zástupce kardinála Duku jako výjimečného mariánského ctitele a s důvěrou mu svěřuje tento úkol. Zvláště jej žádá o předání pozdravů poznaňskému arcibiskupovi a všem dalším bratrům v biskupské službě, kněžím, jáhnům, osobám zasvěceného života a shromážděným laikům. Papež František dále svého legáta vybízí, aby poutníky povzbudil ke stálé synovské úctě k Matce Boží, jejíž přímluvě mají svěřit veškeré své životní starosti, neboť Ona přivádí všechny své děti k Bohu, který je cesta, pravda a život.

V závěru listu Svatý otec ujišťuje o své modlitbě za misi kardinála Duky a svěřuje jej pod láskyplnou ochranu Panny Marie a sv. Josefa. K jeho poslání mu uděluje své apoštolské požehnání, jež má papežovým jménem udělit mariánským poutníkům a požádat je o modlitbu za petrovskou službu.

(ČBK)