Papež František v dopise ocenil pražskou KTF

Otiskujeme dopis, který papež František adresoval děkanovi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Vojtěchu Novotnému. Vyjadřuje v něm uznání pražské teologické fakultě za její činnost.

Ktf-uk-exter-web

Profesorovi Vojtěchovi Novotnému,

děkanovi

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Opětuji Váš srdečný pozdrav, který jste mi nedávno poslal také jménem studentů, vyučujících a zaměstnanců Vaší fakulty. Chci Vám vyjádřit uznání za všechnu činnost, jíž se už tolik let s kompetentním a láskyplným nasazením věnujete při studiu témat a problémů v různých oblastech teologie.

Hlavním úkolem fakulty je přivádět seminaristy, jáhny a kněze, řeholníky a řeholnice i laiky ke zralejšímu a kvalifikovanějšímu poznání víry, a připravit tak muže a ženy všech věkových kategorií k tomu, aby byli schopni věrohodně a účinně reagovat na výzvy nové evangelizace. Chtěl bych Vás v tomto díle povzbudit, neboť jeho smyslem je nabídnout zjevené poselství v dnešním kulturním kontextu, a to na vysoké úrovni teologického studia a s velkou vědeckou, lidskou a duchovní kompetencí.

Doufám, že Vaše ctihodná Katolická teologická fakulta bude s důvěrou pokračovat ve svém poslání – v souladu s teologickou perspektivou Druhého vatikánského koncilu a jako ta, jež je vnímavá vůči univerzální církvi a jež podporuje setkávání s kulturními a sociálními podněty, které přinášejí nové generace.

Spolu s tímto přáním Vás ujišťuji, že pamatuji v modlitbě, a prosím, abyste se za mne i nadále modlili. Posílám Vám ze srdce své požehnání.

František

Dáno v Římě, u Svatého Jana v Lateránu, 1. prosince 2021