Papež ocenil varhaníka a mecenáše Pavla Čížka

Za zásluhy o rozvoj varhanní hudby a zásadní podíl při stavbě kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově jmenoval papež František Rytířem řádu sv. Řehoře Velikého RNDr. Pavla Čížka. Jmenování mu ve středu v arcibiskupském paláci předal kardinál Dominik Duka.

Radrehorevel

„Pavel Čížek se hře na varhany věnuje od svých 14 let. Vystudoval ji ve třídě prof. Jany Potměšilové a jeho velikým vzorem mu byl tatínek,“ představuje čtyřiašedesátiletého otce tří dětí Pavla Čížka barrandovský farář P. Josef Ptáček. A dodává: „Hru na varhany chápe jako službu, kterou obětuje pro větší čest a slávu Boží. Má ohromný cit pro liturgii, hudbu chápe jako její nedílnou součást. Varhany jsou také pro něj úžasná relaxace: dříve při náročném zaměstnání, dnes již v důchodu.“

RNDr. Pavel Čížek vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a po roce 1989 založil softwarovou společnost s mezinárodní působností. Žije na pražském Barrandově, ve farnosti Praha – Hlubočepy, kde je nejenom varhaníkem, ale též členem ekonomické rady farnosti. Podílel se na tvorbě celého projektu kostela Krista Spasitele, jehož je také hlavním sponzorem. Současně se aktivně podílí na stavbě varhan pro nový kostel. „Křesťanskou víru staví vždy na první místo, nikdy se za ni nestydí, nikdy ji neskrývá. Na vojně, v době tuhého komunismu, dokázal chodit kilometry na mši sv. i s rizikem, že bude přistižen a bude se za to muset zodpovídat u svých nadřízených. Dbá na pravidelnou účast na mši sv. i tehdy, je-li na výletě či dovolené. První, co v takovém případě hledá, je kostel a informace o nedělní bohoslužbě. Tak vede i své tři děti,“ charakterizuje svého farníka P. Josef Ptáček, podle něhož je životním mottem Pavla Čížka nápis z kostela sv. Anežky na Spořilově: „Bohu nejprve buď slouženo.“

(pri)